Rooseveltova nemocnica robí výmenu veľkých kĺbov do dvoch mesiacov

Surgical Team Working In Operating Theatre

Pacienti, ktorí potrebujú výmenu bedrového alebo kolenného kĺbu, už na operáciu vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici nemusia čakať dlhé mesiace. Výkony na veľkých kĺboch robia bez čakacích dôb do dvoch mesiacov. TASR o tom informovala Ružena Maťašeje, hovorkyňa nemocnice.

“Či už pochádzajú z Banskobystrického kraja, alebo z iného regiónu Slovenska, ak sa rozhodnú podstúpiť zákrok v našej nemocnici, dostanú termín operácie najneskôr do dvoch mesiacov. Nemocnici sa podarilo vďaka prijatým opatreniam skrátiť čakanie pacientov na nové kĺby o 16 mesiacov,” konštatovala Maťašeje s tým, že ešte v roku 2013 pacienti čakali na zákrok v priemere jeden a pol roka.

Výmena kĺbu je pre pacienta náročný zákrok, ktorý ho z bežného života vytrhne na niekoľko mesiacov. Po operácii ho čaká minimálne trojmesačná práceneschopnosť. V niektorých prípadoch sa môže vrátiť ku každodenným aktivitám až po pol roku.

“Stretávame sa s novým fenoménom. Pacienti nie sú na krátke termíny operácií pripravení a majú snahu ich odkladať z rôznych pracovných či súkromných dôvodov. V nemalej miere je počet plánovaných operácií ovplyvnený aj kontraindikáciami po zdravotnej stránke u pomerne vysokého počtu plánovaných operácií, ktoré sú nám známe až po, respektíve počas uskutočňovania predoperačných vyšetrení,” priblížil najnovšie skúsenosti primár oddelenia ortopédie Marián Hlaváč.

Len vlani v Rooseveltovej nemocnici voperovali kĺbovú náhradu spolu 1048 ľuďom. Pacient má možnosť vybrať si zdravotnícke zariadenie, ktoré mu poskytne najlepšie podmienky, aby nemusel čakať mesiace na zákrok iba preto, že chce byť operovaný v najbližšej nemocnici.

O priaznivých lehotách banskobystrická nemocnica informovala aj zdravotné poisťovne. “Tie môžu v záujme skrátenia lehoty pacientovi navrhnúť poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti u iného poskytovateľa, s ktorým má uzatvorenú zmluvu,” dodala riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková.

Pre pacientov po totálnych endoprotézach zaviedli banskobystrickí ortopédi v roku 2015 novinku – rehabilitačný videoprogram. Včasnú a správnu rehabilitáciu tak okrem fyzioterapeuta zabezpečí edukačné video s cvikmi, ktoré pacient sleduje na televíznej obrazovke na svojej izbe niekoľkokrát za deň.

Ortopedickí pacienti, ktorí prejavia záujem, môžu stráviť hospitalizáciu v komfortnejšom prostredí nadštandardnej izby. Takisto si môžu vybrať lekára, ktorý ich bude operovať. Obe služby však nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, pacient si ich musí doplatiť.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com