Kongres SVLS 2016 za účasti prezidenta Andreja Kisku

35.Zilina_kongresovka M. Cibulka

Tradičný Kongres Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) 2016 sa uskutoční v dňoch 12.5.-14.5.2016 v Žiline. Po prvýkrát v histórii všeobecného lekárstva sa na jeho slávnostnom otvorení zúčastní najvyšší predstaviteľ štátu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Okrem neho sa na tomto reprezentatívnom podujatí zúčastnia aj iní významní partneri a spolupracovníci všeobecných lekárov – riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku Darina Sedláková, predseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS J.E.Purkyně S. Býma a prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová.

Účastníkov kongresu čaká mimoriadne bohatý odborný program, ktorý vyplní tri dni vzdelávania pre stovky lekárov, rezidentov, študentov lekárskych fakúlt a sestier. Originálnym spôsobom formovou moderovanej diskusie bude prebiehať intenzívna komunikácia medzi predstaviteľmi zdravotných poisťovní, Ministerstva zdravotníctva SR a samotnými všeobecnými lekármi o rezidentskom programe, o vykonávaní delegovaných odberov, elektronizácii v ambulantnej praxi či o koncepčnom rozvoji všeobecného lekárstva na Slovensku. Príkladom záujmu zdravotných poisťovní o diskusiu so všeobecnými lekármi je aj účasť generálneho riaditeľa Dôvera, zdravotnej poisťovne, a.s. Martina Kultana.

V odbornom programe bude dôraz kladený na témy, ktoré zaujímajú všeobecných lekárov najviac – diagnostika a liečba artériovej hypertenzie, dyslipidémií, pracovná zdravotná služba či starostlivosť o chronicky chorých a imobilných pacientov. Prednášajúcim budú dominovať v zmysle hesla SVLS “všeobecné lekárstvo sebe” samotní všeobecní lekári a prvý raz sa ako prezentátori predstavia aj mladí rezidenti.

Autor: poly

Foto: M. Cibulka