Kiska na Kongrese SVLS 2016: Situácia je vážna, ale som optimista

 

3-86f76376873ae4c9c40b819fe1def430d3f927fb

Prezident Andrej Kiska vo štvrtok vystúpil s príhovorom na slávnostnom otvorení Kongresu Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska v Žiline. Počas troch dní kongresu sa na vzdelávacích programoch a diskusiách zúčastnia stovky lekárov, zdravotných sestier a študentov lekárskych fakúlt.

„Ďakujem vám za pozvanie na Váš kongres aj za príležitosť, že sa vám tu v Žiline dnes môžem krátko prihovoriť. Zrejme poznáte moje názory a vyjadrenia k téme zdravotníctva. Nikdy som sa netajil tým, že mám veľmi kritický postoj, že situáciu považujem za mimoriadne vážnu. Preto sa od začiatku — odkedy som sa stal prezidentom — snažím, aby sa riešenie situácie v slovenskom zdravotníctve stalo skutočnou prioritou vlády a parlamentu.

Otvorene hovorím, že zdravotníctvo sa stalo eldorádom súkromných záujmov a korupcie. A tento chaos, netransparentnosť a pochybné financovanie spôsobili, že slovenské zdravotníctvo napriek porovnateľnému objemu peňazí s okolitými krajinami zlyháva v tom základom — ochrane životov a zdravia pacientov. Opakovane som o týchto problémoch hovoril s novým ministrom zdravotníctva. Som opatrným optimistom v tom, že prvýkrát v pozícii prezidenta mám pocit, že vláda si uvedomuje hĺbku krízy v zdravotníctve. A vidím aj odhodlanie ministra s problémami pohnúť.

Som presvedčený, že pri hľadaní ozajstných riešení je nevyhnutné priamo a možno aj tvrdo pomenovať fakty. No zároveň sa snažím, aby popri tom nezaniklo moje úprimné uznanie zdravotníckym pracovníkom, ktorí s týmito nedostatkami bojujú. Poznám obrovské množstvo lekáriek a lekárov, ktorí zosobňujú to, čo od vás spoločnosť očakáva — odbornosť, múdrosť, empatiu a charakternosť. Aj dnes v publiku predo mnou sedia tí, ktorým záleží na zdraví svojich pacientov, a ktorí robia medicínu pre pomoc druhým.

Slovenské zdravotníctvo má veľa chýb a je bezpochyby úlohou vlády, aby konečne aj realizovala potrebné zmeny. Často spomínam riadne zavedenie nástrojov ako je DRG či eHealth, ktoré sú úplne bežné v ostatných európskych krajinách. Ale aj o potrebe väčšej transparentnosti, o uprataní vo vzťahoch medzi jednotlivými hráčmi. To sú zmeny, ktoré zväčša vyžadujú úpravu legislatívy či procesných postupov na štátu, ku ktorým viete prispieť pôsobením cez Vaše odborné či stavovské organizácie.

Ale vy, všeobecní lekári, ste lekármi prvého kontaktu a ste osobne veľmi dôležitým pilierom liečenia slovenského zdravotníctva. Svojich pacientov máte šancu poznať, pretože s nimi máte dlhodobý vzťah. Viete im dať pocit, že sa o ich zdravotný stav niekto zaujíma, viete im pomôcť mu lepšie porozumieť, dokážete svojim pacientom pomôcť predchádzať závažnejším zdravotným problémom. Ak by bolo všetko nastavené správne, tak by ste mali mať so svojimi pacientmi spomedzi lekárskych profesií najčastejší kontakt.

Rozumiem však, že tomu tak vždy nie je. Rozumiem, že napriek čiastočným úspechom ešte stále bojujete o posilnenie kompetencií, ktoré by vám dali priestor plnohodnotne zastávať rolu všeobecného lekára. Pretože faktom je, že slovenský pacient navštevuje lekárov takmer dvakrát častejšie, ako je priemer vyspelých krajín, a napriek tomu je miera odvrátiteľných úmrtí takmer dvakrát vyššia ako priemer OECD. To sú tisíce ľudí ročne, ktorí zomrú, pretože niečo závažné v slovenskom zdravotníctve nefunguje.

Viem, že sa vám ťažko hľadajú mladí kolegovia, ktorí by vo vašej začatej práci pokračovali. Oceňujem preto, že rozbeh Rezidentského programu, ktorý, dúfam, významne posilní rady všeobecných lekárov.

Dnes je vás tu takmer tisícka hlavne preto, aby ste sa vzdelávali, a mňa teší, že okrem medicínskych tém sa budete venovať aj témam starostlivosti o pacientov zo zanedbávaných komunít či rozvoju mladých lekárov. Rád by som ocenil, že už 750 všeobecných lekárov a pediatrov pomáha s osvetou zdravia v zanedbávaných komunitách. Je to téma, ktorú politici často opomínajú, a ja som rád, že napriek tomu takmer štvrtina z vás na ňom spolupracuje.

Napriek mojej častej kritike zostávam optimistom. Vidím okolo seba aj pred sebou lekárov, ktorým záleží na pacientovi, na tom, aby mu pomohli z bolesti, z choroby, z jeho trápenia. Verím, že takých lekárov bude len pribúdať a že budete svoju pozíciu využívať k tomu, aby sa slovenské zdravotníctvo zlepšilo. V konečnom dôsledku pacienta viac ako eHealth alebo DRG zaujíma to, či sa k lekárovi dostane, či sa mu bude venovať a či sa môže na neho spoľahnúť. Pacient musí aj vďaka vám veriť, že sa mu dostane kvalitnej a primeranej starostlivosti.

Prajem Vám preto príjemný predĺžený víkend plný nových poznatkov a užitočných informácií a veľa úspechov vo vašej práci.

Zdroj: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Foto: TASR