Sestry dokážu vyriešiť polovicu problémov pacienta

aide-domicile-id921

Snem Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA), ktorý sa konal v týchto dňoch v Poprade, riešil ako hlavnú tému platové ohodnotenie zmieneného zdravotníckeho personálu. Delegáti snemu však podporili nielen potrebu zlepšenia platových podmienok, ale aj legislatívnych úprav týkajúcich sa zadefinovania kompetencií sestier a pôrodných asistentiek.

“Najaktuálnejšie problémy sa samozrejme týkajú platového ohodnotenia, ale sú tu aj otázky profesionálneho rozvoja. Chceme v legislatíve zadefinovať ošetrovateľské činnosti, ktoré sestry a pôrodné asistentky vykonávajú tak, aby bola zvýšená profesionalizácia sestier a zároveň aj vyššia bezpečnosť pacienta,” povedala po sneme prezidentka SKSaPA Iveta Lazorová. Ako príklad uviedla sestru v Nemecku či Poľsku, ktorá má ďaleko vyššie kompetencie ako tá naša, “pritom je rovnako vzdelaná,” hodnotí Lazorová.

Účastníkov snemu, ktorý sa konal v Poprade 24. a 25 apríla, prišli podporiť viacerí hostia, medzi nimi aj prezident SR Andrej Kiska. “Sestry sa starajú o ľudí, majú priamy dotyk s chorým, ovplyvňujú to, ako sa pacient cíti. Ako môžu byť milé, keď sú unavené a majú na starosti podstatne väčšie množstvo ľudí, ako je bežné v iných krajinách? Ako môžu byť usmievavé, keď sú vyhorené a desiatky rokov sa nič nemení k lepšiemu, a ako môžu upokojovať, keď sú samy nahnevané na to, že veľa ich kolegýň odchádza do zahraničia a na to, aká situácia v zdravotníctve je?” kládol otázky počas svojho príhovoru na sneme prezident Kiska.

Delegáti popradského snemu diskutovali aj o podpore domácej starostlivosti na Slovensku vzhľadom na starnutie populácie. Podľa slov prezidentky SKSaPA je potrebné dostať finančné prostriedky do komunity priamo k pacientovi, aby sa mohol liečiť doma. “Máme množstvo chronických ochorení, ktoré sú nastavené na liečbu a tí pacienti potrebujú iba kontrolu, prípadne predpis lieku. Sestry dokážu vyriešiť polovicu pacientov bez toho, aby museli ísť k lekárovi. Toto zaťažuje náš systém, pretože starostlivosť nemocníc i lekárov je zbytočne nákladná,” konštatuje Lazorová.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com