Slepota trápi ľudí aj vo vyspelých krajinách

oko22

Stovky Slovákov sa stále musia spoľahnúť na pomoc slepeckej palice a vodiaceho psa. Slepota pritom nie je vždy vrodená, ale je častým dôsledkom úrazov, nesprávnej životosprávy alebo chorôb. Na význam prevencie a zdravých očí upozorňuje Svetový deň zraku, ktorý tento rok pripadá na štvrtok 10. októbra.

Tento deň, ktorý vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), každoročne prispieva k zvyšovaniu povedomia o slepote, poruchách videnia a integrácii ľudí so zrakovým postihnutím. Moderná medicína vie väčšinu očných vád vyliečiť. Dôležitá je však prevencia a včasná diagnostika.

Za slepotu môže genetika, ale aj choroby

K strate zraku môžu viesť úrazy ale aj rozličné ochorenia ako napríklad chronické zápaly rohovky, cukrovka a výnimočne aj syndróm suchého oka. „Závažné poruchy zraku však zisťujeme aj u novonarodených detí. Predovšetkým u nedonosených detí sa často vyskytujú rôzne stupne poškodenia a rozličné genetické chyby, ktoré sú bohužiaľ veľmi ťažko liečiteľné.” hovorí oftalmológ, prof. MUDr. Andrej Černák DrSc. FEBO, prednosta Očnej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Stratou zraku sú často ohrození aj ľudia starší ako 65 rokov. “Vekom podmienená tzv. makulárna degenerácia je najčastejšou príčinou slepoty seniorov vo vyspelých krajinách,” hovorí očná lekárka MUDr. Elena Sisková, CSc. z Očného laserového centra EXCIMER Bratislava. Toto vážne ochorenie sietnice oka je spojené so starnutím a postupne ničí ostré, centrálne videnie, ktoré je potrebné pre vykonávanie bežných každodenných úloh.

Nezabudnime na preventívne prehliadky

Podľa MUDr. Eleny Siskovej, CSc. možno chorobám očí predchádzať zdravým životným štýlom. Predovšetkým je nutné prestať fajčiť, pretože fajčenie zhoršuje prekrvenie sietnice. Ľudia by mali jesť pravidelne ovocie a zeleninu. Veľmi vhodné sú taktiež morské ryby. Každý by mal aspoň jedenkrát ročne absolvovať očnú prehliadku. Ako hovorí profesor A. Černák: „Kvalitná prehliadka u oftalmológa by mala trvať aspoň dve hodiny a lekár by mal uskutočniť vyšetrenie zrakovej ostrosti. Ďalej by prehliadka mala obsahovať vyšetrenie vnútroočného tlaku a periférneho videnia, dôležitého na zistenie zeleného zákalu (glaukómu), potom vyšetrenie množstva produkcie sĺz, pomocou ktorého môžeme zistiť napríklad niektoré alergické ochorenia a tiež vyšetrenie očného pozadia s rozkvapkaním zrenice, ktoré odhalí napríklad najčastejšie zmeny na cievach spojené s vysokým krvným tlakom, zmeny v oblasti zrakového nervu, sietnice a žltej škvrny a odhalí aj prípadné vnútroočné nádory.“

Mnoho typov poškodenia zraku možno operovať

Na Slovensku sa vykonávajú celkom bežne operácie sivého zákalu, transplantácie rohovky, korekcie ďalekozrakosti aj krátkozrakosti a astigmatizmu. Operovať sa tiež dá zelený zákal, poškodenie sietnice a sklovca u pacientov s cukrovkou. Naopak v rozvojových krajinách, kde žije 90 percent všetkých nevidiacich, nemajú ľudia prístup k základnej starostlivosti o oči. Slepotu tam spôsobujú aj chyby, ktoré sú u nás ľahko opraviteľné a včas diagnostikovateľné.