ÚDZS má zákonnú povinnosť zabezpečiť prehliadky mŕtvych

UDZS logo

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) má zákonnú povinnosť zabezpečiť prehliadky mŕtvych tiel na území celého Slovenska. Prehliadajúci lekár si vždy môže zvoliť, či sa na miesto prehliadky dopraví vlastným vozidlom, pričom úrad mu v takom prípade uhradí náklady s tým spojené, alebo prostredníctvom spoločnosti, s ktorou má úrad uzavretú zmluvu. Kvôli verejnému obstarávaniu na dopravu lekárov úrad 24. septembra 2013 zaslal výpovede zmlúv všetkým trom spoločnostiam, ktoré túto činnosť vykonávali v Bratislavskom kraji.

Mimo pracovného času lekára sa doprava vykonáva z miesta a na miesto jeho bydliska. Úrad uhrádza dopravu podľa počtu najazdených kilometrov, nie podľa času trvania jazdy, preto čas uvedený na tlačive nie je pre úrad dôvodom na nezaplatenie faktúry. Navyše, tento čas vyjadruje iba dĺžku jazdy na miesto prehliadky, pričom v uvedených kilometroch na tlačive je zahrnutá aj spiatočná cesta lekára. Každé tlačivo úradu na dopravu obsahuje miesto odkiaľ a kam sa doprava vykonáva, je obojstranné.

ÚDZS tak reagoval na reportáž odvysielanú na jednej z komerčných televízií 8. októbra 2013, ktorá spochybnila správnosť údajov uvádzaných v dokladoch k faktúre. Ako uvádza hovorkyňa úradu Soňa Valášiková, doklady, ktoré mala moderátorka televízie k dispozícii, sú jedným z podkladov k faktúre a pred ich sprístupnením boli úradom upravované z dôvodu ochrany osobných údajov (ktorým je napr. bydlisko prehliadajúceho lekára a zomrelej osoby).

,,Tvrdenia o neefektívnom výkone systému prehliadok mŕtvych tiel úrad považuje za prejav konkurenčného boja pohrebných služieb o získanie zákazky, ktorý sa prejavuje v rámci prehliadkového systému. Nasvedčuje o tom aj priestor, aký televízia v reportáži poskytla Asociácii pohrebných služieb. Úrad nesprávne informácie považuje za zavádzanie divákov a poškodzovanie svojho dobrého mena,” uvádza sa vo vyhlásení úradu.