SLK sa chce podielať na sieti špecialistov, VšZP a Dôvera sú proti

Budova VšZP v Bratislave

ZP Dôvera pripomenula, že počet lekárov – špecialistov v jednotlivých odbornostiach po krajoch definuje Nariadenie vlády o verejnej minimálnej sieti. “Podľa platnej legislatívy zdravotná poisťovňa musí mať uzatvorené zmluvy minimálne v tomto rozsahu. Prakticky vo všetkých odbornostiach je verejná minimálna sieť prekročená,” povedala PR špecialistka poisťovne Monika Šimunová. Dôvera podľa jej slov uvíta diskusiu so zástupcami poskytovateľov o zásadách kontraktačnej politiky, avšak finálna zodpovednosť je na zdravotných poisťovniach.

Slovenská lekárska komora v utorok 15.4. oznámila, že by sa chcela v budúcnosti podieľať na tvorbe siete špecialistov. Podľa idey jej predstaviteľov by počet lekárov v sieti špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti určovali zdravotné poisťovne, vyššie územné celky či ministerstvo zdravotníctva a komora by zabezpečovala obsadenie miest lekármi. Ministerstvo tento návrh označilo za neakceptovateľný a neprípustný.

Nápad, aby sa Slovenská lekárska komora (SLK) podieľala na tvorbe siete špecialistov, sa nepáči nielen ministerstvu zdravotníctva, ale ani zdravotným poisťovniam. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) ho označila za neprijateľný. Súkromná Dôvera zase pripomína, že za zmluvnú politiku sú podľa legislatívy zodpovedné poisťovne.

“Keďže za zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov je v zmysle zákona zodpovedná zdravotná poisťovňa, je jej legitímnym právom vybrať si poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, s ktorými uzavrie zmluvný vzťah. Je prirodzené, že zodpovednosť za tvorbu siete by mal mať ten, kto zdravotnú starostlivosť financuje, teda zdravotná poisťovňa,” reagovala hovorkyňa VšZP Dana Gašparíková.

Podľa VšZP je nelogické, aby SLK určovala, kto bude v sieti bez zodpovednosti na dopad rozpočtu zdravotnej poisťovne. “Ak by SLK navrhovala, ktorý poskytovateľ bude zaradený/vyradený zo siete, bolo by to netransparentné, nakoľko komora zastupuje len necelých 11 percent špecialistov a mohlo by dôjsť k uprednostňovaniu práve týchto členov komory,” doplnila Gašparíková.ZP Dôvera pripomenula, že počet lekárov – špecialistov v jednotlivých odbornostiach po krajoch definuje Nariadenie vlády o verejnej minimálnej sieti. “Podľa platnej legislatívy zdravotná poisťovňa musí mať uzatvorené zmluvy minimálne v tomto rozsahu. Prakticky vo všetkých odbornostiach je verejná minimálna sieť prekročená,” povedala PR špecialistka poisťovne Monika Šimunová. Dôvera podľa jej slov uvíta diskusiu so zástupcami poskytovateľov o zásadách kontraktačnej politiky, avšak finálna zodpovednosť je na zdravotných poisťovniach.

Slovenská lekárska komora v utorok 15.4. oznámila, že by sa chcela v budúcnosti podieľať na tvorbe siete špecialistov. Podľa idey jej predstaviteľov by počet lekárov v sieti špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti určovali zdravotné poisťovne, vyššie územné celky či ministerstvo zdravotníctva a komora by zabezpečovala obsadenie miest lekármi. Ministerstvo tento návrh označilo za neakceptovateľný a neprípustný.

Zdroj: TASR

Foto: TASR