Slováci zanedbávajú stomatologickú prevenciu

ID-10077942Štatistický prehľad o výkonoch v 2543 ambulanciách zubného lekára za rok 2012 prezrádza, že na prvom mieste sú výplne (takmer 3 milióny evidovaných výkonov). Nasleduje liečenie parodontopatií a mäkkých tkanív (2 287 471) a výkony sestier v dentálnej hygiene (1 027 254). Prvú štvorku uzatvárajú extrakcie zubov, ktorých bolo v minulom roku celkovo 757 523. O stave našich zubov veľa napovedá najnovšia zverejnená štatistika Národného centra zdravotníckych informácií s údajmi od stomatológov, Stomatologická starostlivosť v SR 2012.

Zo zverejnených dát je možné utvoriť si obraz napríklad aj o našom prístupe k preventívnym prehliadkam, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o zuby. Deti do 18 rokov by mali absolvovať preventívnu prehliadku dvakrát ročne, poistenci nad 18 rokov ju majú uhrádzanú raz ročne, s výnimkou tehotných žien, u ktorých je uhrádzaná dvakrát za tehotenstvo.

Vlani bolo v zubných ambulanciách na Slovensku evidovaných 93 904 detí vo veku 0 – 5 rokov, u ktorých bolo vykonaných 101 880 preventívnych prehliadok. Na 1 evidované dieťa tak pripadá 1,1 preventívna prehliadka ročne. Z detí do 5 rokov, ktoré absolvovali preventívnu prehliadku, potrebovalo 39 026 detí následné ošetrenie zubov.

Podobne je to aj vo vekovej skupine 6- až 14-ročných detí, kde na 1 evidované dieťa pripadla len 1 preventívna prehliadka. Ešte menej, len 0,7 absolvovanej preventívnej prehliadky pripadá na jednu mladistvú osobu vo veku 15 až 18 rokov. U pacientov vo veku nad 19 rokov bolo v evidencii 4 230 541 pacientov, z toho len 2 275 563 (t. j. 53,8 %) absolvovalo preventívnu prehliadku. Z absolvovaných preventívnych prehliadok 1 402 938 (61,7 %) pacientov potrebovalo ošetrenie.

Ilustračné foto: internet