Slovenská lekárnická komora má nového prezidenta

PharmDr  Ondrej Sukeľ

Počas uplynulého víkendu sa uskutočnil XXVII. Snem Slovenskej lekárnickej komory, na ktorom bol na najbližšie štvorročné funkčné obdobie za nového prezidenta SLeK zvolený Ondrej Sukeľ. Delegáti snemu okrem nového prezidenta svojej stavovskej organizácie zvolili i nových zástupcov v Prezídiu SLeK, Rade SLeK, Kontrolnom výbore SLeK a Disciplinárnej komisii SLeK. Zvolení boli aj noví členovia predsedníctva Sekcie nemocničných lekárnikov, Sekcie prevádzkovateľov a Sekcie zamestnancov.

Na stretnutí zástupcov lekárnikov z celého Slovenska prebehlo vyhodnotenie činnosti všetkých orgánov SLeK za rok 2014 a následne prebehli voľby do všetkých orgánov SLeK. Prvým viceprezidentom SLeK sa stal Tomáš Turiak a 2. viceprezidentom sa stal Norbert Chano.

Nový prezident Ondrej Sukeľ v prechádzajúcom volebnom období SLeK zastával pozíciu 1. Viceprezidenta. Intenzívne sa podieľal na kľúčových projektoch stavovskej organizácie slovenských lekárnikov a aktívne hájil ich záujmy. Pri príležitosti nástupu do funkcie povedal: „Považujem za dôležité aj naďalej čerpať z múdrosti predstaviteľov komory predchádzajúcich období. Naliehavo sa však pýtam, do akej roviny posunieme samosprávne úlohy komory a ako ich prispôsobíme súčasnému životu a dnešnej mentálnej sviežosti. Komora má dve prirodzené úlohy – skvalitňovanie zdravotnej starostlivosti a ochranu záujmov zdravotníckych pracovníkov. Tieto však nie je možné dosahovať metódami deväťdesiatych rokov. Generačná výmena, ktorá nastala, nemusí byť generačným konfliktom, ale noblesnou kontinuitou. Ako sa s úctou skláňam pred minulosťou, tak sa s optimizmom dívam do budúcnosti, keďže som mal možnosť zažiť potenciál Slovenskej lekárnickej komory a jej členov. Evolučný posun samosprávy od lobistickej skupiny na modernú, efektívnu inštitúciu poskytujúcu kvalitné služby svojim členom je nevyhnutný. Slovenský lekárnik nepotrebuje advokáta svojej slabosti, ale katalyzátor svojej sily, ktorým sú kvalitné informácie, ponuka trvalého odborného rastu, systematické budovanie vedomia hrdosti na svoje povolanie a motivácia robiť dobro.“

Zdroj: Slovenská lekárnická komora

Foto: Slovenská lekárnická komora