Knižka profesora Viliama Badu o prevencii chorôb srdca a ciev

human heart

Prof. Viliam Bada z III.internej kliniky LFUK v Bratislave je známy schopnosťou podať zložité problémy zrozumiteľne, bez zbytočného zjednodušovania aj neodborníkom. Presvedčil o tom na početných medicínskych podujatiach ale aj vo verejných vystúpeniach v televízií, rozhlase i tlači. Spomedzi mnohých, k najobľúbenejším tematickým okruhom autora patrí prevencia. Na túto tému prof. Bada napísal 6 brožúrok s celkovým počtom 208 strán, venovaných rôznym aspektom tejto mnohovrstvovej problematiky, počnúc rozhodujúcim obdobím detského veku. Treba zdôrazniť, že hneď v prvej brožúrke venovanej práve deťom, vydanej v dnes už nejestvujúcom Ústave zdravotnej výchovy r. 1995 upozorňuje prof. Bada na bezprostrednú škodlivosť priemyselne vyrábaných trans-foriem mastných kyselín, ktoré obsahujú dominantne margaríny a výrobky z nich. Tento názor autor nikdy nezmenil. Autorovi bola vtedy MZ SR udelená Cena Ivana Stodolu za prevenciu. Možno pripomenúť, že prvá krajina vo svete, ktorá vydala zákon limitujúci obsah priemyselne vyrábaných trans-foriem mastných kyselín v potravinách bolo Dánsko r. 2005.

Teraz je na knižnom trhu knižka prof. Badu, ktorá v ucelenej podobe koncíznym spôsobom, v rozsahu 124 strán a 26. kapitol načrtáva komplexný problém možností prevencie chorôb srdca a ciev. Reálnosť tejto možnosti podčiarkuje rok 1960, kedy Slovensko s pomedzi Francúzska a Japonska bolo v strednej dĺžke života na prvom mieste ! (Dnes je z tejto trojice Slovensko najhoršie.) Príčinu tohto zásadne odlišného stavu možno hľadať v tejto knižke.

Knižka je napísaná pre autora príslovečným, pútavým spôsobom, je bohato ilustrovaná, má 58 literárnych odkazov. Prináša veľa dôležitých faktov zo súčasnosti, ale aj odkazov na minulosť nedávnu aj veľmi vzdialenú. Zvláštnym bonusom knižky je priložené CD, prinášajúce 2 nahrávky klasickej hudby, ktoré sa ukázali v štúdii (popísanej v knihe), realizovanej za priamej účasti prof.Petra Sleighta z Oxfordu, ako najúčinnejšie pri znižovaní krvného tlaku. Knižka prof. Badu bude prínosom pre lekárov všetkých odborností, študentov stredných i vysokých škôl ako aj pre laickú verejnosť. Vydanie knižky priamo podporila Slovenská kardiologická spoločnosť a počas XIX. Kongresu SKS 10.10. 2014 v novej budove SND bola knižka aj ocenená. Je len zhodou okolností, že knižka profesora Viliama Badu Ako sa dá predchádzať chorobám srdca a ciev bola 16.5.2014 práve v Novej budove SND v Bratislave slávnostne uvedená do života. Po inaugurácii nasledovalo predstavenie opery Giuseppe Verdiho La Traviata, z ktorej úryvok „Brindisi“ je súčasťou v knihe priloženého CD. Nechajte sa unášať krásou hudby, ktorá lieči a jediným vedľajším účinkom je spomedzi pocitov jeden z tých najkrajších.

Obálku a obsah knihy nájdete tu: Kniha BADA – OBALKA  Kniha BADA-final obsah

Stručný sumár k monografii Prof. MUDr.Viliama BADU,CSc. „Ako sa dá predchádzať chorobám srdca a ciev“ Vydavateľstvo SAMEDI, Bratislava 2014, 124s.

Zdroj: samedi.sk

Foto: samedi.sk