Vychádza nová kniha určená pre všeobecných lekárov

web baner staticky

 

V týchto dňoch vychádza nová kniha určená pre lekárov v primárnom kontakte s názvom Drogy a závislosti v ambulancii všeobecného lekára, ktorú vydalo občianske združenie Societa. Je určená všeobecným lekárom pre dospelých aj všeobecným lekárom pre deti a dorast. Jej vydanie bolo súčasťou projektu Drogy, návykové látky a závislosti v primárnom kontakte, ktorý bol realizovaný s podporou Ministerstva zdravotníctva  SR – v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2013 a má slúžiť ako prehľadná príručka, ktorá sa venuje rôznym typom drog a závislostí v ambulantnej praxi. Nachádzajú sa v nej kapitoly venované viacerým typom závislostí, napr. na alkohole, tabaku, kanabinoidoch, prchavých látkach, liekoch či patologickom hráčstve. Veľmi prínosným sa ukázal krok, že medzinárodný zmiešaný kolektív autorov tvorili lekári z rôznych odborov – všeobecný lekár pre dospelých, pediater, psychiater, psychológovia, intenzivisti či farmakológ. Autori predstavia knihu verejnosti na odbornom seminári 31. 3. 2014 v Bratislave. V recenzii knihy, ktorú napísala nestorka vzdelávania vo všeobecnom lekárstve na Slovensku MUDr. Zlatica Nemcová, PhD. sa mimo iného uvádza :

Kniha je určená pre všeobecných lekárov pracujúcich v ambulanciách a v terénnej praxi. Je vodítkom k rýchlemu diferenciálno – diagnostickému procesu a usmerňuje poskytnutie neodkladnej pomoci pri intoxikáciách. Stručne opisuje históriu používania jednotlivých návykových látok, ich pôvod a zloženie. Je zameraná na sociologické súvislosti, zdravotný stav aj na sociálno – ekonomický dopad ich užívania. Všeobecný lekár má osobitné postavenie v medicíne, pretože špecializácia všeobecné lekárstvo má multidisciplinárne zameranie a v tejto súvislosti je dôležité rýchle a správne rozhodovanie lekára o ďalšom postupe ako v ambulantnej praxi, tak v teréne. Pri vyšetrení pacienta má relatívne krátky čas na stanovenia diagnózy, diferenciálnej diagnostiky a liečby pacienta a jeho rozhodnutie musí byť rýchle a čím presnejšie. Vyžaduje to vysoko odborné teoretické a praktické poznatky, ktoré sú z hľadiska drog a závislostí zhrnuté v uvedenej knihe. Autori výstižne opisujú príznaky jednotlivých intoxikácií a poukazujú na oddiferencovanie iných urgentných stavov. Knihu odporúčam všeobecným lekárom ako aj lekárom iných špecializácií, ktorí pracujú v ambulantnej praxi a na centrálnych prijímacích oddeleniach NsP.

Monika Palušková, Kamil Száz, Karel Nešpor a kolektív: Drogy a závislosti v ambulancii všeobecného lekára. ISBN 978-80 9716003-5-7, Vydal: Občianske združenie Societa, r. 2014, prvé vydanie. Kniha má 192 strán + 4 strany príloha.

Autor: Societa, o.z.

Foto: Societa, o.z.