Nová knižka pre všeobecných lekárov na vianočnom trhu

3d kazuistika

Ak sa všeobecní lekári delia o svoje skúsenosti s kolegami…

…môžu tak urobiť aj prostredníctvom brožúry, ktorej obsah tvorí 13 kazuistík zo všeobecného lekárstva. Presne taká je najnovšia publikácia z produkcie nakladateľstva RAABE určená pre všeobecných lekárov pre dospelých. Pod názvom Kazuistiky zo všeobecného lekárstva sa brožúra aktuálne dostáva do predaja.

Obsahovým aj knižným zameraním je publikácia bezkonkurenčná hlavne preto, že priamo pre všeobecných lekárov titul tohto druhu na trhu chýbal. „Kazuistiky sa stávajú čoraz vyhľadávanejším zdrojom poznatkov a tešia sa veľkej obľube odbornej verejnosti. Publikácia obsahuje množstvo zaujímavých prípadov, ktoré predstavujú veľký prínos pre prax všeobecných lekárov pre dospelých. Obsah najnovšej brožúry vychádza zo skúseností všeobecných lekárov a ich každodenného kontaktu s pacientmi. Na konkrétnych príkladoch tak pútavo a bez zbytočnej teórie dokazujú, že všeobecný lekár musí byť pripravený na riešenie širokého spektra situácií. Aj tých nepredvídateľných,” predstavuje nový titul Monika Oravská, riaditeľka nakladateľstva RAABE.

Kazuistiky zo všeobecného lekárstva obsahujú mnohé praktické odporúčania a postupy. Sú preto hodnotným zdrojom odborných informácií, ktoré sú pre lekára poučné aj inšpirujúce, pretože vychádzajú zo skúseností kolegov. Jednotlivé kazuistiky poukazujú napríklad aj na prekvapivé nálezy pri riešení bežného problému, na to, ako sa pôvodne jednoznačná diagnóza môže zmeniť, upozorňujú, ako môže zlyhať systém zdravotnej starostlivosti, prinášajú mnohé diagnostické rébusy aj návody, ako reagovať v nepredvídateľných situáciách.

„Kazuistiky prezentované v tejto brožúre neboli doteraz nikdy zverejnené, preto veríme, že budú zaujímavé pre všetkých. Aj preto, že sú písané zaujímavo s veľmi napínavým priebehom. Všeobecní lekári ich takto budú mať po ruke a môžu sa k nim kedykoľvek vrátiť,” uzatvára Monika Oravská.

Dodajme, že odbornou koordinátorkou projektu je MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA, hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecné lekárstvo. Po brožúre už v spolupráci s autorským tímom všeobecných lekárov pracuje na 250-stranovej publikácii typu lístkovnica, ktorej vydanie pripravuje nakladateľstvo RAABE na február 2015.

Prelistujte si ukážku brožúry tu:

http://www.skolskyportal.sk/sites/www.skolskyportal.sk/files/flashbooks/flash_Kazuistiky_zo_vseob_lekarstva/Default.html

Zdroj: Nakladateľstvo Raabe

Foto: Nakladateľstvo Raabe, fotolia.com