Slovensko patrí k špičke v transparentnosti kategorizácie liekov

Fifty euro banknote whith pills on itSlovensko spolu s Írskom, Nórskom, Portugalskom a Slovinskom patrí medzi TOP 5 krajín OECD, ktoré dosiahli najvyššiu úroveň v kategorizácii liekov. Vyplynulo to z analýzy medzinárodnej spoločnosti ISPOR zaoberajúcej sa farmakoekonomikou a kategorizačnými procesmi, ktorú zverejnil renomovaný časopis Value in Health.

,,Rozhodujúcimi pri tomto hodnotení boli tri oblasti:

  • pozornosť, ktorú krajina venuje klinickým a ekonomickým dôkazom,
  • transparentnosť pri zverejňovaní údajov o stanovovaní úhrady liekov a 
  • dostupnosť odvolacieho mechanizmu proti rozhodnutiu ohľadne stanovenia úhrady lieku,” uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Martina Lidinská.

Ako spresnila, informácie o cene a nákladovej efektivite liekov pri stanovovaní úhrady z verejného zdravotného poistenia vyžaduje 22 krajín OECD, vrátane Slovenska. Zároveň Slovensko patrí medzi 16 krajín, v ktorých stanovovanie úhrady z verejného zdravotného poistenia dosiahlo najvyššiu úroveň transparentnosti, aj vďaka tomu, že všetky odporúčania a zdôvodnenia sú verejne dostupné. ,,Odvolací proces voči stanoveniu úhrady lieku prostredníctvom samostatnej komisie umožňuje 15 krajín OECD, vrátane SR,” dodáva M. Lidinská. Analýza potvrdila, že rozhodovacie procesy v SR, ktoré sa týkajú úhrady liekov z verejného zdravotného poistenia, patria k najtransparentnejším spomedzi ostatných krajín.

Zdroj: http://www.valueinhealthjournal.com/article/S1098-3015(13)04362-3/fulltext

Autor: ok

Foto: fotolia.com