Slovensko vyhralo ďalší spor so súkromnou poisťovňou

Recht Unrecht Prozess Justiz Justitia - Part 1

Pre štát ide o ďalšiu dobrú správu. Po tom, ako v máji Slovensko vyhralo v arbitráži so súkromnou Union zdravotnou poisťovňou, Európska komisia definitívne rozhodla aj o podnete poisťovne Dôvera. Tá žiadala v Bruseli preveriť údajnú štátnu pomoc pre zdravotné poisťovne, do ktorých predošlé vlády naliali dokopy 153,4 milióna eur.

Ako pre TREND.sk uviedol Andrej Králik zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, podľa komisie to nebolo v rozpore s pravidlami Európskej únie o štátnej pomoci. „Štátom vlastnené zdravotné poisťovne Spoločná zdravotná poisťovňa / Všeobecná zdravotná poisťovňa nie sú podnikmi, keďže nevykonávajú ekonomickú činnosť v zmysle pravidiel Európskej únie. Ich činnosť je preto mimo pôsobnosti kontroly štátnej pomoci zo strany únie,“ zdôvodnil A. Králik.

Podnet na prešetrenie údajnej štátnej pomoci zaslala do Bruselu Dôvera patriaca k skupine Penta ešte v roku 2007. Podľa súkromnej poisťovne sa tak malo stať pri zvyšovaní základného imania Spoločnej zdravotnej poisťovne (SPZ) v januári 2006.

Neskôr aj pri splatení jej dlhu spoločnosťou Veriteľ v rokoch 2004 až 2005 či pri poskytnutí dotácie poisťovni za ministra zdravotníctva Ivana Valentoviča. Dôvera doplnila svoj podnet aj po tom, ako štát za prvej vlády Roberta Fica financoval zvýšenie základného imania Všeobecnej zdravotnej poisťovne k januáru 2010 vo výške 65,1 milióna eur.

Okolnosti, za akých sa tak stalo, komisia skúmala sedem rokov. K formálnemu vyšetrovaniu pristúpila v júli minulého roka. Kontrola štátnej pomoci zo strany EÚ sa vykonáva iba vtedy, ak sú príjemcovia opatrení štátnej pomoci podnikmi vykonávajúcimi ekonomickú činnosť. V prípade štátnych poisťovní tomu tak podľa komisie nie je. Pri svojom rozhodovaní podľa A. Králika zohľadňovala zavedenie obmedzeného dosahovania zisku poisťovní, ako aj obmedzený stupeň ich hospodárskej súťaže, pokiaľ ide o kvalitu poskytovaných služieb.

Zavážiť malo aj to, že náš systém zdravotného poistenia je založený najmä na zásade solidarity. Preverované činnosti tak podľa komisie nemajú ekonomickú povahu a verejné financovanie zdravotných poisťovní pôsobiacich v tomto systéme preto nepredstavuje štátnu pomoc.

Ministerstvo financií sa pre TREND.sk vyjadrilo, že rozhodnutie Európskej komisie uvítalo a akceptuje ho.

Dôvera sa nateraz k rozhodnutiu komisie nechce vyjadrovať, keďže zatiaľ jeho kompletné znenie nemá k dispozícii. Podľa hovorcu súkromnej poisťovne Branislava Cehlárika ale zotrvávajú v presvedčení, že štát za posledných 10 rokov opakovane spasil najväčšiu zdravotnú poisťovňu, ktorá sa nezodpovedným hospodárením so zverenými financiami dostala do straty. „Štát týmito a ďalšími obdobnými nesystémovými krokmi hrubo narušil princípy férovej hospodárskej súťaže na trhu verejného zdravotného poistenia,“ dodal B. Cehlárik.

Autor: Mária Hunková

Zdroj: Trend.sk

Foto: fotolia.com