Slovenský Červený kríž organizuje zbierku pre zdevastované Srbsko

povodeˇ-Srbsko

Slovenský Červený kríž vyhlásil mimoriadnu verejnú zbierku na podporu obyvateľov Bosny a Hercegoviny a Srbska. Krajiny na Balkáne minulý týždeň zasiahla ničiaca vlna záplav, tisíce obyvateľov postihnutých oblastí bolo evakuovaných.

Dobrovoľný príspevok posielajte na:

účet pomoci SČK: SK65 0200 0000 0000 0066 5555

variabilný symbol: 0512014

Mimoriadna zbierka Slovenského Červeného kríža na pomoc pre záplavami postihnuté oblasti na Balkáne potrvá do konca júna 2014. Vyzbieranú sumu SČK zašle prostredníctvom Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca národným spoločnostiam Červeného kríža v Srbsku a v Bosne a Hercegovine.

Pre efektívnejšie sústredenie finančných príspevkov prostredníctvom darcovskej SMS (DMS) sa SČK rozhodol pre túto zbierku neaktivovať vlastnú DMS. Tí, ktorí sa rozhodnú poskytnúť pomoc zaslaním DMS, môžu tak urobiť prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity.

MFČK/ČP okamžite spustila pomoc prostredníctvom svojho núdzového fondu (DREF – Disaster Relief Emergency Fund) na zabezpečenie pitnej vody, potravín, hygienických potrieb, diek, spacích vakov a matracov pre evakuované obyvateľstvo. Národné spoločnosti Červeného kríža v oboch krajinách sú aktívne zapojené do záchranných operácií, poskytujú humanitárnu pomoc a pomáhajú etablovať evakuačné centrá. Európska kancelária MFČK/ČP v Budapešti pomáha národným spoločnostiam koordinovať tiež medzinárodnú pomoc.

Zdroj: Slovenský červený kríž

Foto: TASR