SLS odmietla degradáciu svojich členov na poradcov Rady SLK

 

operácia 6Na rovnocenné a korektné vzťahy pri zabezpečovaní sústavného vzdelávania vyzvala Slovenská lekárska spoločnosť Slovenskú lekársku komoru v memorande, ktoré prijali koncom tohto týždňa účastníci mimoriadnej porady zástupcov SLS a SACCME v Bratislave a adresovali ho prezidentovi SLK MUDr. Mariánovi Kollárovi.

,,Nespochybňujeme právo SLK prijímať vnútorné smernice pre svojich členov, ale v prípade prenesenej kompetencie štátu na SLK (kontrola sústavného vzdelávania) to musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi a zákonmi SR,” píše sa v memorande.

Rada komory koncom septembra schválila smernicu, podľa ktorej vznikla Akreditačná rada SLK ako poradný orgán Rady komory, ktorá má kontrolovať úroveň vzdelávania a prideľovanie kreditov.

Memorandum poukazuje na to, že Smernica SLK nie je v súlade so Zákonom o poskytovateľoch č.578/2004 Z.z., Nariadením vlády SR č. 296/2010, ani Vyhlášky MZ SR č. 366/2005. ,,Považujeme za dehonestujúce, aby bolo sústavné vzdelávanie lekárov v SR zabezpečované a kontrolované v tejto podobe,” uvádza sa v dokumente.

Memorandum vyzýva SLK na prehodnotenie svojho stanoviska k spomínanej Smernici SLK, ako aj k SLS a SACCME. ,,Záleží nám na tom, aby sústavné vzdelávanie naďalej pokračovalo na súčasnej vysokej úrovni, aby naši lekári nemali problémy s uznávaním kreditov, ktoré získajú na medzinárodných podujatiach a zároveň lekári, ktorí odchádzajú do zahraničia mali medzinárodne akceptované kredity v rámci sústavného vzdelávania.”

Štatutárni predstavitelia SLS a SACCME v závere memoranda sa obracajú priamo na prezidenta SLK: ,,Keď ste nastupovali do funkcie prezidenta SLK, významnej stavovskej organizácie lekárov, hovorili ste o svojom predsavzatí, že chcete spájať lekársky stav. Teraz máte možnosť toto predsavzatie napĺňať v praxi.”

Autor: PK

Ilustračné foto: archív redakcie