Chorobnosť o pätinu klesla, pribudol jeden prípad SARI

_MG_4448O 20,6 % poklesla v 44. kalendárnom týždni chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) na Slovensku v porovnaní s týždňom predchádzajúcim. Viac ako polovica lekárov pre deti a dorast a 42% všeobecných lekárov pre dospelých nahlásilo celkove 28 958 akútnych respiračných ochorení. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) nahlásili 2 735 chorých, čo je  9,4 % z celkového počtu hlásených ARO.

Ako informoval Úrad verejného zdravotníctva SR, najvyššiu chorobnosť na ARO zaznamenali v Nitrianskom kraji, najnižšiu v Bratislavskom kraji. Ochorenie komplikovali sinusitídy (294 prípadov), otitídy (175) a pneumónie (120). Najvyššia chorobnosť na CHPO bola v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO aj CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných pacientov.

V 44. kalendárnom týždni nahlásili jeden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia (SARI) z Trenčianskeho kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny 2013/2014 bolo hlásených šesť prípadov SARI. Úmrtie hlásené nebolo.

Potvrdený aj vírus chrípky A, RS vírus a adenovírus

V 44. kalendárnom týždni vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva vyšetrili tri nasopharyngeálne výtery a 24 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bol v troch prípadoch potvrdený vírus chrípky typu A, v šiestich prípadoch RS vírus a v dvoch prípadoch adenovírus. Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2013/2014 vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva vyšetrili celkovo 125 vzoriek biologického materiálu (58 nazofaryngeálnych výterov a 83 dvojíc sér), z ktorých v troch prípadoch potvrdili vírus chrípky typu A, v šiestich prípadoch RS vírus a v siedmich prípadoch bol potvrdený adenovírus.

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach www.euroflu.orgwww.ecdc.europa.eu.

Tabuľka: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 44. kalendárnom týždni 2013

Laboratórium

Nazofaryngeálne výtery

Sérologické vyšetrenie

Počet vyšetrených vzoriek

Počet pozitívnych vzoriek

Počet vyšetrených dvojíc sér

Počet pozitívnych dvojíc sér

v 44. k. t. 

kumulatívne od 40. k. t.

v 44. k. t. 

kumulatívne od 40. k. t.

v 44. k. t. 

kumulatívne od 40. k. t.

v 44. k. t. 

kumulatívne od 40. k. t.

NRC Bratislava

2

13

0

0

11

45

2

7

OLM Ban.  Bystrica

0

30

0

0

0

0

0

0

OLM Košice

1

15

0

0

2

38

9

9

Spolu za SR

3

58

0

0

13

83

11

16

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2012/2013 a 2013/2014

 graf1

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2013/2014
graf2

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2013/2014

graf3

Autor: PK

Ilustračné foto: archív redakcie