Sme zamestnaní na dohodu? Toto by ste mali vedieť

stethoskop mit euro

Pri práci na akúkoľvek formu dohody nenastávajú vo vzťahu k sociálnemu poisteniu v roku 2016 žiadne zmeny. Za zamestnancov na dohodu odvádza poistné na sociálne poistenie zamestnávateľ ako doteraz.

V prípade študentov, naďalej budú mať výnimku z platenia odvodov, ak ich príjem nepresiahne 200 eur mesačne a oznámia to zamestnávateľovi.

Fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov má totiž aj v roku 2016 naďalej právo určiť si jednu dohodu o brigádnickej práci študentov, na základe ktorej nebude mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, ak mesačný príjem z ňou určenej dohody o brigádnickej práci študentov nepresiahne sumu v roku 2016 vo výške 200 eur mesačne. To znamená, že aj hranica hrubého príjmu v roku 2016 ostáva v rovnakej výške ako v roku 2015.

Zdroj. TASR

Foto: fotolia.com