UK v Bratislave hodnotia ako 505. najlepšiu univerzitu na svete

Mičieta UK

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) sa dostala medzi najlepšie svetové univerzity. V hodnotení The U. S. News Rankings – Best Global Universities sa umiestnila na 505. mieste z najlepších 750 univerzít sveta ako jediná univerzita zo Slovenska. Odbor fyzika na UK sa navyše v tomto hodnotení umiestnil na 152. priečke.

Rektor UK Karol Mičieta vyzdvihol najmä výsledok, ktorý dosiahla Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK. “Je to potvrdenie špičkovej kvality odboru,” upozornil Mičieta. Celkový výsledok univerzity je podľa jeho slov dôvodom na radosť a spokojnosť, no zároveň aj impulzom pre ďalšie zlepšovanie.

Prvé tri pozície v rebríčku patria americkým univerzitám: Harvard University, Massachusetts Institute of Technology a University of California – Berkeley.

Hodnotitelia vychádzali pri zostavovaní poradia z 12 parametrov. Z nich mali najväčšiu váhu reputácia odborného výskumu, počet vedeckých publikácií, početnosť citácií i medzinárodná spolupráca.

Zdroj: TASR

Foto: TASR