V Českej republike sa má znížiť DPH na lieky

ID-10082836

Poslanci v Českej republike sa rozhodli k zásadnému kroku – zavedeniu tretej sadzby DPH, o ktorej sa bude rozhodovať v Snemovni zrejme v septembri. Má sa týkať iba troch druhov tovaru : liekov, kníh a detskej výživy. Pokiaľ ju Snemovňa schváli, bude sa ňou zaoberať Senát a následne bude čakať na podpis prezidenta Miloša Zemana. Minister financií ČR Andrej Babiš má voči návrhu výhrady, pretože za prijateľnú považuje existenciu iba dvoch sadzieb DPH.

Štát si od zavedenia tretej sadzby DPH sľubuje zníženie cien výrobkov, ktorých sa bude týkať, pre konečného spotrebiteľa. Najväčší dopad bude mať toto opatrenie na príjmy štátneho rozpočtu, ktoré sa znížia o 2,9 miliardy Kč, pričom najväčší podiel na tomto poklese bude mať zníženie výberu dane za lieky.

Prvou položkou, kde by mala DPH klesnúť, budú lieky. Budú do nej zaradené očkovacie látky, lieky, rádiofarmaká, diagnostiká podávané pacientom pred vyšetrením aj antikoncepčné prípravky na hormonálnom základe.

Druhou položkou bude kojenecká výživa a potraviny pre malé deti, čím chce vláda podporiť rodiny s malými deťmi.

Treťou položkou budú tlačené knihy, knižky pre deti a tlačené alebo ručne písané hudobniny. Sadzba sa nebude vzťahovať na tovar, pri ktorom reklama presahuje 50% plochy.

Autor: poly

Foto: fotolia.com