Sociálna poisťovňa prekračuje plán výberu poistného

Sociálna poisťovňa (SP), podľa predbežných údajov, vybrala v prvých štyroch mesiacoch roku 2016 od ekonomicky aktívneho obyvateľstva príjmy z poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v objeme 2,21 miliardy eur. V porovnaní s rozpočtom na mesiace január až apríl 2016 je to viac o 96,56 milióna, čo predstavuje plnenie na 104,56 %.

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku sú tieto príjmy vyššie o 149,17 milióna eur, čo je nárast o 7,23 %. Príjmy za január 2016 boli vyššie o 28,56 milióna, za február vyššie o 40,97 milióna, za marec vyššie o 35,34 milióna a za apríl o 44,30 milióna eur oproti minuloročnému výberu za uvedené mesiace.

Zdroj: TASR

Foto: TASR