Sociálna poisťovňa stanovila dôchodkovú hodnotu na 10,6865 eur

Sociálna poisťovňa stanovila dôchodkovú hodnotu na rok 2015 na 10,6865 eura. Dôchodková hodnota je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku.

Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Ak teda nárok na dôchodkovú dávku vznikne v roku 2015, použije sa dôchodková hodnota 10,6865 eura.

Dôchodková hodnota na rok 2015 bola určená ako súčin dôchodkovej hodnoty v roku 2014 a hodnoty, ktorá zodpovedá podielu priemernej mzdy v hospodárstve za 3. štvrťrok 2014 a za 3. štvrťrok 2013.

Aktuálne dôchodkové hodnoty v rokoch 2006 až 2014 určovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením uverejneným v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Aktuálne dôchodkové hodnoty od roku 2015 stanovuje Sociálna poisťovňa a zverejní ich najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka na svojej webovej stránke www.socpoist.sk.

Zdroj. TASR

Foto: TASR