Sociálna poisťovňa vyzýva na preukázanie príjmov

Sociálna poisťovňa ukončila zasielanie výziev tým starobným dôchodcom, ktorým vznikne nárok na minimálny dôchodok. Ich povinnosťou je preukázať iné príjmy, aby mohla poisťovňa posúdiť, či spĺňajú všetky podmienky nároku na minimálny dôchodok.

Rýchla reakcia uchádzača o minimálny dôchodok na výzvu Sociálnej poisťovne, ktorú dostane na adresu bydliska, urýchli konanie o zvýšení dôchodku. Poberateľom dôchodku preto SP odporúča použiť čiastočne vyplnený formulár, ktorý im bol doručený spolu s výzvou. Tlačivo treba vyplniť podľa poučenia a spolu s príslušnými potvrdeniami obratom zaslať poisťovni, a to buď na ústredie, alebo ho osobne priniesť na ktorúkoľvek pobočku Sociálnej poisťovne.

Na internetovej stránke poisťovne je dostupná aj elektronická verzia tlačiva “Oznámenie údajov na zvýšenie sumy dôchodku na sumu minimálneho dôchodku” (www.socpoist.sk › Dôchodkové poistenie › Formuláre). Táto však nemá pretlačené niektoré údaje, ktoré adresne dostávajú dôchodcovia. Preto pre rýchlejšie spracovanie údajov poisťovňa odporúča prioritne použiť originál tlačiva doručený s výzvou.

O zvýšení dôchodku Sociálna poisťovňa rozhodne najneskôr do 60 dní od doručenia vyplnenej výzvy, pričom dôchodok zvýši spätne od 1. júla 2015.

Zdroj: TASR

Foto: TASR