Starostlivosť o hypertonikov je VšZP uhrádzaná nad rámec kapitácie

doctor_patient

Všeobecní lekári sa konečne dočkali možnosti komplexne sa starať o diagnostiku a liečbu vymedzených skupín pacientov s artériovou hypertenziou. Od 28. decembra 2015 vstúpilo do platnosti odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR týkajúce sa starostlivosti o pacientov s týmto ochorením a následne Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP) od 1. apríla 2015 zazmluvnila v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých vykonávanie iniciálneho aj kontrolných vyšetrení u pacientov s artériovou hypertenziou.

V týchto dňoch VšZP zaslala všeobecným lekárom pre dospelých dodatky k zmluvám. Obsahujú dve nové položky, ktoré je potrebné implementovať do softvéru v ambulantných počítačoch.

Výkon H0003 Iniciálne vyšetrenie u poistenca s artériovou hypertenziou alebo ošetrenie akútneho hypertenzného stavu. Hradený nad rámec kapitácie, ak je vykázaný s príslušnou korektnou diagnózou. Úhrada je vo výške 6 eur.

Za iniciálne vyšetrenie sa považuje stav, keď pacient nebol sledovaný ani liečený pre artériovú hypertenziu v posledných 24 mesiacoch. Nad rámec kapitácie je uhrádzaný aj výkon H0003 aj v prípade ošetrenia akútneho hypertenzného stavu. V cene výkonu je zahrnuté komplexné vyšetrenie pacienta, vyhodnotenie laboratórnych, doplnkových a pomocných vyšetrení, odporučenie ďalšej liečby a stanovenie ďalšieho postupu podľa odborného usmernenia MZ SR pre diagnostiku a liečbu hypertenzie.

H0004 Kontrolné vyšetrenie u pacienta s artériovou hypertenziou 1x za 6 mesiacov. Hradené nad rámec kapitácie, ak je vykázané s príslušnou korektnou diagnózou. Úhrada je vo výške 3 eurá.

Za kontrolné vyšetrenie sa považuje stav, keď poistenec už má diagnostikovanú artériovú hypertenziu. V cene výkonu je zahrnuté komplexné vyšetrenie pacienta, vyhodnotenie laboratórnych vyšetrení, odporučenie liečby a stanovenie ďalšieho postupu podľa odborného usmernenia MZ SR pre diagnostiku a liečbu  artériovej hypertenzie. VšZP uhrádza tento výkon maximálne 2x ročne. Ak všeobecný lekár kontroluje stav pacienta s uvedenou diagnózou častejšie, uhrádzanie zdravotnej starostlivosti sa vykonáva formou kapitácie.

„Všeobecní lekári pre dospelých dostali k dispozícii účinný nástroj na diagnostiku a liečbu hypertonikov v ambulanciách  primárneho kontaktu,“ povedala Monika Palušková, hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo a prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska. „Čakali sme dlhé roky na to, aby sme sa o pacienta mohli komplexne starať, aby sme mohli používať a riadiť sa reálnymi a kontrolovateľnými pravidlami a aby bola starostlivosť o našich pacientov korektne uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia,“ uviedla. Ako ďalej povedala, odborné usmernenie MZ SR v súlade s poslednými aktualizovanými európskymi štandardami vymedzuje, ktorý pacient patrí do kompetencie ktorého špecialistu (všeobecného lekára pre dospelých, internistu, kardiológa) a súčasne je jasné, čo je potrebné v presne stanovených intervaloch u pacienta vykonať bez ohľadu na odborné zameranie ambulancie. Podľa Moniky Paluškovej sa tak zrýchli diagnostika a liečba hypertonikov, ale tiež bezpečnosť pacienta aj lekára.

Kongres Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS), ktorý sa uskutoční v dňoch 15. 5. – 16. 5. 2015 v Žiline bude prioritne zameraný na realizáciu tohto odborného usmernenia v praxi,“ povedala Palušková. „Samozrejme, budeme sa venovať aj iným aktuálnym témam – pracovnej zdravotnej službe, pneumológii, psychiatrii či rozboru zaujímavých kazuistík z našej praxe, ktoré už vyšli aj v knižnej podobe. Všeobecní lekári vydali za posledný rok tri knižné publikácie zamerané na svoju špecifickú prax, čo nemá v histórii odboru obdobu. Program kongresu je odborne pestrý a určite bude aj dostatok času na osobné rozhovory, na ktoré sa vždy tešíme. Súčasťou kongresu je aj novinka – Akadémia SVLS, ktorej súčasťou je Fórum artériovej hypertenzie. Uskutoční sa v nedeľu po skončení kongresu. Je ohodnotená ďalšími kreditmi CME, takže v prípade absolvovania kongresu aj Akadémie môže lekár získať spolu až 26 kreditov CME. Našou ambíciou je poskytnúť všeobecným lekárom komplexné informácie a zručnosti v starostlivosti o hypertonika podľa nových pravidiel. Po absolvovaní Akadémie SVLS bude prakticky okamžite pripravený uplatňovať získané zručnosti priamo vo svojej ambulancii“, doplnila Monika Palušková. „Teší nás, že sa na kongres SVLS prihlasujú nielen lekári, ale aj rezidenti a medici, a to dokonca aj zo zahraničia. Je jednoznačné, že všeobecné lekárstvo a náplň jeho práce sa stáva atraktívnejšou ako kedykoľvek v minulosti“, uzavrela prezidentka SVLS.

Program kongresu SVLS: http://zilina.eventpro.sk/program/program-lekari.html

Autor: poly

Foto: fotolia.com