Starostlivosť o pacientov v prešovskej FNsP posilní armáda

TASR NsP Partizánske

V súvislosti s odchodom niektorých zdravotných sestier k 31. januáru požiadalo vedenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) Jána Adama Reimana v Prešove o spoluprácu Armádu Slovenskej republiky. Potvrdila to dnes hovorkyňa nemocnice Renáta Cenková. Ako ďalej konkretizovala, vojenskí zdravotníci majú posilniť anesteziologický tím. Dôvodom je zabezpečiť zachovanie plánovanej zdravotnej starostlivosti pacientov.

„Akútna a neodkladná zdravotná starostlivosť je, bola a bude plnohodnotne zabezpečená. Už niekoľko rokov u nás pracujú štyria zdravotnícki pracovníci (na rôznych pozíciách) z radov armády. Celkovo v rámci Slovenska dlhodobo pracuje v nemocniciach 39 sestier, ktoré mimo vykonávania činností na misii musia vykonávať zdravotnícku prax,“ uviedla Cenková.

O aktuálnych číslach, koľko sestier vo výpovedi si už bolo prevziať výstupné listy a koľko z nich svoju výpoveď stiahlo, hovorkyňa dnes odmietla informovať. Vedenie nemocnice o tom bude informovať v pondelok 1. februára. V prešovskej FNsP podalo hromadné výpovede 395 zdravotných sestier. V piatok 29. januára predpoludním nemocnica evidovala 90 späťvzatí výpovedí, do pracovného pomeru za posledné obdobie prijala 97 nových sestier, od 1. februára má nastúpiť ďalších deväť zdravotníkov, pravdepodobne z armády. V priebehu týždňa si výstupné listy vybavilo 16 sestier. Vo výpovedi ich bolo ešte 305.

Riaditelia regionálnych nemocníc na území Prešovského kraja dali spoločné vyhlásenie, že zdravotná starostlivosť pre pacientov v kraji bude aj po 1. februári plne zabezpečená.

„V prípade znefunkčnenia niektorého pracoviska vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Jána Adama Reimana v Prešove sme ochotní bezodkladne spolupracovať a poskytnúť súčinnosť,“ uviedol Peter Bizovský, predseda Komisie zdravotníctva pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja a riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice v Starej Ľubovni. Podľa jeho slov sa zhodli na tom spoločne so všetkými riaditeľmi nemocníc, ktoré v kraji pôsobia. „Potvrdili mi to osobne generálny riaditeľ Nemocnice Poprad Peter Petruš, riaditeľ Nemocnice sv. Jakuba v Bardejove Marián Petko, aj Igor Pramuk za nemocnice v Humennom, vo Svidníku a Vranove nad Topľou, ktoré prevádzkuje Svet zdravia,“ konkretizoval Bizovský.

Vo vyhlásení sa ďalej uvádza, že aj v Prešove dôjde k redukcii lôžok, prípadne sa pozastaví činnosť niektorých oddelení, o všetkých pacientov bude v plnom rozsahu postarané v ktorejkoľvek nemocnici na území kraja. „Nikto sa nemusí báť o zdravotnú starostlivosť v našom kraji. Rýchlo a kvalitne sa postaráme o každého pacienta, ktorý bude potrebovať našu starostlivosť,“ potvrdil Bizovský.

Zdroj: TASR

Foto: TASR