Štartuje Študentská kvapka krvi 2013

SKK_2013_vizual_web

Nemusíš robiť nič – to je heslo tohtoročnej Študentskej kvapky krvi, ktorá štartuje 14. októbra a potrvá do 15. novembra 2013. Kampaň zameranú na oslovovanie darcov a potenciálnych darcov krvi organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR (NTS SR) a hematologicko-transfúznymi oddeleniami (HTO) nemocníc.

V duchu hesla kampane stačí sa rozhodnúť a prísť darovať krv – na mobilný odber alebo odberové miesto NTS SR či HTO nemocníc, tam už všetko potrebné urobia profesionáli. ,,Nemusíš robiť nič – najdôležitejšie je však rozhodnutie empatického srdca,” píše sa na internetovej stránke Slovenského Červeného kríža.

Študentská kvapka krvi má celoslovenskú pôsobnosť s dosahom najmä na školy, ale aj firmy a organizácie. Jej cieľom je primäť najmä mladých ľudí, aby chodili darovať krv pravidelne, čím sa zabezpečuje dostatok krvi v našom zdravotníctve. Už takmer dvadsaťročná tradícia kampane prináša ovocie, jej výsledkom je získanie tisícov pravidelných darcov krvi. Vlani bolo na Slovensku 216 560 bezpríspevkových darcov krvi a 33 414 prvodarcov. V ostatných rokoch výrazne stúpol najmä podiel mladšej generácie medzi oceňovanými mnohonásobnými darcami krvi.

Mobilné odbery krvi a ďalšie sprievodné akcie – akými sú napríklad náborové workshopy či simulované odbery krvi – budú prebiehať vo všetkých väčších mestách, ale aj mnohých obciach Slovenska. Krv však môžete darovať každodenne od pondelka do piatka na všetkých odberových miestach NTS SR  a vo vyhradených dňoch na hematologicko-transfúznych oddeleniach nemocníc. Viac informácií na http://www.redcross.sk/co-robime/darovanie-krvi/

Bezpríspevkové darcovstvo krvi v roku 2012

DARCOVIA  
počet darcov 216 560
počet prvodarcov 33 414
 
OCENENIA  
bronzová Janského plaketa 5 132
strieborná Janského plaketa 2 641
zlatá Janského plaketa 1 680
diamantová Janského plaketa 268
medaila MUDr. Kňazovického 128
Plaketa MUDr. Krišla 4

Zdroj: www.redcross.sk