Štátna zdravotná poisťovňa pritvrdila zmluvné podmienky pre špecialistov

A medical team performing an operation

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP)  hľadá optimálny model zmluvných kritérií pre špecialistov. Poisťovňa pripravila nové podmienky pre špecialistov, ktorí budú chcieť vstúpiť do systému po 1. apríli 2014. Bude od nich žiadať, aby poskytovali zdravotnú starostlivosť v príslušnom odbore minimálne 30 hodín týždenne a v jednej ambulancii môžu pôsobiť maximálne traja lekári. Odborný zástupca musí v zdravotníckom zariadení odpracovať aspoň 50 percent rozsahu ordinačných hodín. Súčet všetkých pracovných úväzkov lekára pracujúceho na viacerých miestach tak nebude môcť presiahnuť 1,2 lekárskeho miesta. Poisťovňa si od týchto sprísnených pravidiel sľubuje redukciu takzvaných “lietajúcich doktorov”, kedy niektorí pôsobili súčasne aj v šiestich ambulanciách a nemocniciach. Mal by sa tiež zastaviť nárast predimenzovaného počtu ambulancií vo veľkých mestách. Ako uviedol generálny riaditeľ VšZP Marcel Forai budú sledovať a regulovať aj geografické rozmiestnenie špecializovaných ambulancií. Podľa jeho včerajšieho vyjadrenia v televíznom vystúpení VšZP bude uvažovať v prípade špecialistov pracujúcich v menej atraktívnych regiónoch o individuálnych zmluvách v trvaní 3-5 rokov. Takéto exkluzívne zmluvné podmienky by mali zabezpečiť lekárovi istotu pravidelného príjmu a pacientom dostupnosť vyšetrenia v špecializovanej ambulancii.

Zmluvy so VšZP, ktoré majú špecialisti v súčasnosti pôsobiaci v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku, platia do konca roka 2014. Ako uviedol Forai, VšZP chce mať do konca leta pripravenú detailnú analýzu siete špecializovaných ambulancií. Výsledkom tohto rozboru bude optimalizovaný model siete špecialistov.

Autor: poly

Foto: fotolia.com