Stav vo výskyte respiračných ochorení je stabilizovaný

 

little sick girl in bed with coughV 15. kalendárnom týždni 2014 bolo hlásených 44 995 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 513,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť sa udržala na úrovni predchádzajúceho týždňa (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí s chorobnosťou 4 440,4/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 051 osôb, čo predstavuje 2,3 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (597). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (257) a pneumónie (197).

Ochorenia hlásilo 61 % lekárov pre deti a dorast a 52 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 15. kalendárnom týždni 2014 hlásených 4 377 ochorení (chorobnosť 147,2/100 000), čo predstavuje 9,7% z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (492,2/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 15. kalendárnom týždni prerušený v 12 materských školách (po dve v Žilinskom, Banskobystrickom a Nitrianskom kraji, po tri v Trnavskom a Košickom kraji), v štyroch základných školách (po dve v Banskobystrickom a Košickom kraji).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 15. kalendárnom týždni 2014 vyšetrených 41 nazopharyngeálnych výterov a 40 dvojíc sér. Vo vyšetrených vzorkách nasopharyngeálnych výterov a dvojíc sér sa potvrdil:

- v piatich prípadoch vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,

- v dvoch prípadoch vírus chrípky typu A/California/7/2009 (H1N1)pdm-like,

­ v jednom prípade vírus chrípky typu A/H3,

­ v štyroch prípadoch A/Texas/50/2012 (H3N2)-like,

­ v jednom prípade vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie.

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 15. kalendárnom týždni 2014

Od začiatku chrípkovej sezóny 2013/2014 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 1 421 vzoriek biologického materiálu (745 nazofaryngeálnych výterov a 676 dvojíc sér), z ktorých bol:

- v 29 prípadoch potvrdený vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,

- v 16 prípadoch RS vírus,

- v 15 prípadoch adenovírus,

- v piatich prípadoch potvrdený vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,

- v 20 prípadoch vírus chrípky typu A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-like,

- v dvoch prípadoch vírus chrípky typu A/H3,

- v jednom prípade vírus chrípky typu A/Victoria/361/2011(H3N2)-like,

- v 26 prípadoch vírus chrípky typu A/Texas/50/2012 (H3N2)-like

­ v jednom prípade vírus chrípky typu B/Massachusetts/2/2012-like (graf 3).

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach www.euroflu.org a www.ecdc.europa.eu.

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2013/2014

V 15. kalendárnom týždni 2014 boli hlásené tri prípady ťažkého akútneho respiračného ochorenia (SARI). Ide o 59-ročného muža, 60-ročného muža a 59-ročnú ženu. Všetci pochádzajú z Prešovského kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny 2013/2014 bolo hlásených spolu 32 prípadov SARI. V tomto kalendárnom týždni nebolo hlásené úmrtie na SARI.

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2012/2013 a 2013/2014

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2013/2014

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v  chrípkovej sezóne 2013/2014

 

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR

Foto:  fotolia.com