STU sleduje zvyšky drog a liekov v odpadových vodách novou metódou

Waste water pipe polluting environmentSpotreba liekov, antibiotík aj drog stúpa a veľká časť z nich sa cez tráviaci systém človeka dostáva do odpadových vôd a odtiaľ do prírody. Tím z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity (FCHPT STU) po prvý raz na Slovensku použil novú analytickú metódu, pomocou ktorej sledoval prítomnosť 30 typov drog a 60 typov liečiv v odpadových vodách. Aktuálne už majú vedci zo Slovenskej technickej univerzity (STU) vzorky z 11 slovenských miest. Cieľom je nájsť metódy, ako si môžu čistiarne s týmito odpadmi poradiť.

 V Petržalke vedie pervitín, vo Vrakuni kokaín

Prvé merania prebehli na troch čistiarňach v Bratislave (Vrakuňa, Petržalka, Devínska Nová Ves) a na čistiarni v Piešťanoch. Súbežne, od 6.-13. marca 2013 bežali merania na ďalších 50 čistiarňach v 32 európskych mestách. Merania potvrdili niektoré predpoklady – v čistiarni v Petržalke boli namerané vyššie koncentrácie pervitínu, vo Vrakuni zase kokaínu. Cez víkend stúpli na oboch čistiarňach koncentrácie extázy, čo potvrdzuje, že ide o „víkendovú“ drogu. Merania potvrdili tiež vysoké koncentrácie antibiotík v odpadových vodách.

Tím z STU v Bratislave projekt rozširuje, zbiera a analyzuje vzorky z ďalších 11 slovenských miest. Ich porovnania potvrdzujú, že najvyššia spotreba drog je v Bratislave, a to platí aj v prípade pervitínu, kokaínu, marihuany či extázy. V prípade pervitínu sa na Bratislavu „doťahujú“ len Piešťany a s odstupom Zvolen a Banská Bystrica. V prípade extázy tiež Piešťany, Trenčín a Banská Bystrica. V prípade marihuany Banská Bystrica, Piešťany a Košice.

Pri liekoch je poradie rozdielne, napr. pri analgetiku Tramadol vedú kúpeľné mesto Piešťany a Zvolen (kde sú na kanalizáciu napojené aj kúpele v Kováčovej).

Čistiarne nezvládajú najmä psychoaktívne látky

Tím FCHPT STU však nechce zostať len pri merania koncentrácii drog a liečiv. Pre čistiarne chcú vyvinúť metódy, ako si poradiť s týmito odpadmi. Agentúra na podporu výskumu a vývoja vedcom schválila financie pre projekt Identifikácia drog a liečiv v odpadových vodách a možností ich odstraňovania v čistiarňach odpadových vôd. „Radi by sme vyvinuli technológie a postupy, ktoré čistiarňam pomôžu rozložiť tieto druhy zlúčenín a zabrániť ich prenikaniu do riek,“ hovorí vedúci projektu Igor Bodík z Oddelenia environmentálneho inžinierstva FCHPT STU.

Ako uviedla Andrea Hajdúchová, manažérka STU pre komunikáciu, výskum ukazuje, že najmenej sa darí čistiarňam vysporiadať s psychoaktívnymi látkami (antidepresíva, kokaín, metadón) a najlepšie degraujú látky biologického pôvodu, teda marihuanu.

Na spracovaní údajov spolupracuje FCHPT STU s Juhočeskou univerzitou. Tá okrem meraní koncentrácií v odpadových vodách skúma aj to, v akých množstvách sa lieky a drogy dostávajú z čistiarni do riek a či sa koncentrujú v telách rýb. Európsky projekt merania spotreby drog a liečiv zastrešuje Nórsky inštitút pre vodu (NIVA). Výsledky využíva Európske centrum pre monitorovanie drog (EMCDDA) so sídlom v Lisabone a národné monitorovacie centrá. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU spolupracuje aj s Centrom pre liečbu drogových závislostí.

Výsledky výskumu v grafoch (pre zväčšenie kliknite na obrázok)

Extáza

Extáza je tzv. víkendová diskotéková droga. Jej koncentrácie v sledovaných vodách boli pomerne nízke, v rozsahu < 8,5 – 31 mg/l. Aj v bratislavských odpadových vodách bola pozorovaná výrazná víkendová spotreba tejto drogy, na ÚČOV Vrakuňa asi štvornásobný nárast oproti pracovným dňom. V odpadových vodách Piešťan však boli množstvá extázy počas týždňa pomerne stabilné (4,1 – 5,6 mg/1000osôb/deň).

MarihuanaPriebeh koncentrácie THC v odpadovej vode naznačuje na stálych užívateľov drogy.

PervitínPorovnanie pervitínu v odpadových vodách európskych miest. Česká a Slovenská republika sa umiestňujú na popredných miestach v spotrebe pervitínu. V spotrebe kokaínu či extázy sme „na chvoste“ rebríčka spotreby.

THC - COOH

Porovnanie množstva THC-COOH v odpadových vodách EÚ miest. V spotrebe marihuany je SR v popredí. Petržalka so spotrebou 42 mg/1000ob.deň, sa zaraďuje medzi prvých 10 miest s najvyššou spotrebou marihuany, aj keď výrazne zaostáva napr. za Amsterdamom (192 mg/1000pp.deň), Parížom (124 mg/1000pp.deň) alebo Barcelonou (109 mg/1000pp.deň).

Porovnanie prvých vzoriek zo slovenských miest:

čovPriemerné hodnoty prítomnosti extázy v odpadových vodách sledovaných miest.

Autor: ok

Tabuľky: STU

Ilustračné foto: fotolia.com