Sústavné vzdelávanie bude pokračovať ako doteraz, SLK smernicu zmenila

book and stethoscope isolated on white backgroundSpornou smernicou o sústavnom vzdelávaní lekárov a prideľovaní kreditov, ktorú v septembri 2013 prijala Rada Slovenskej lekárskej komory (SLK), sa v decembri zaoberalo Ministerstvo zdravotníctva SR. To zaviazalo komoru, aby dala smernicu do súladu s právnymi predpismi a informovala o tom aj lekársky stav na najbližšom sneme. “Smernica už nie je sporná. Dali sme ju do poriadku a Rada SLK to schválila. Snem sa ňou bude zaoberať v septembri budúceho roku,” uviedol pre Primárny kontakt prezident SLK MUDr. Marián Kollár.

Smernica SLK, najmä jej čl. 5 ods. 5 písm. b) a ods. 8, neboli v súlade so Zákonom o poskytovateľoch č. 578/2004 Z.z., Nariadením vlády SR č. 296/2010, ani Vyhláškou MZ SR č. 366/2005.

Zástupcovia SLS a Slovenskej akreditačnej rady pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (SACCME) v októbri 2013 reagovali na jej prijatie memorandom, v ktorom namietali práve nesúlad smernice s právnymi predpismi. Nesúhlasili, aby Akreditačná rada SLK ako poradný orgán Rady komory kontrolovala úroveň vzdelávania a prideľovanie kreditov. ,,Záleží nám na tom, aby sústavné vzdelávanie naďalej pokračovalo na súčasnej vysokej úrovni, aby naši lekári nemali problémy s uznávaním kreditov, ktoré získajú na medzinárodných podujatiach a zároveň lekári, ktorí odchádzajú do zahraničia, mali medzinárodne akceptované kredity v rámci sústavného vzdelávania,” deklarovali spoločne SLS a SACCME.

SACCME prijala v novembri 2013 dokument s názvom Desatoro účastníkov a organizátorov vzdelávania. “V ňom je obsiahnuté a zhrnuté všetko dôležité tak, ako má fungovať a aj ako doteraz fungovalo v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. V žiadnom prípade tu nemôže byť určená podmienka priznávania kreditov podľa takzvanej žiadosti SLK, ale musí byť len v súlade so zákonom, vykonávacou vyhláškou, teda všeobecne záväznými právnymi predpismi,” povedal prezident SLS prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. SLS je jedným zo zakladajúcich členov Správnej rady SACCME.

Sústavné vzdelávanie lekárov bude teda pokračovať ako doteraz, v súlade s platnou legislatívou.

Dokument Desatoro účastníkov a organizátorov vzdelávania prinášame tu: Desatoro

Autor: Eva Koperová

Foto: Fotolia