Svet zdravia, a.s. expanduje v Galante aj Dunajskej Strede

Chirurgien
Sieť regionálnych nemocníc Svet zdravia, a. s., sa dňom 14. júla oficiálne rozšírila o dve nové nemocnice v mestách Galanta a Dunajská Streda. Realizuje tak svoju dlhodobú stratégiu rozširovania siete nemocníc a zvyšovania zdravotnej starostlivosti vo všetkých regiónoch Slovenska. Nemocnice v Galante a Dunajskej Strede potrebujú pre stabilnú perspektívu silného strategického partnera. Povedal to marketingový manažér siete regionálnych nemocníc Tomáš Kráľ. Ako uviedol, Svet zdravia plánuje v priebehu nasledujúcich piatich rokov kapitálovo posilniť obe nemocnice v celkovom rozsahu 20,4 milióna eur. Dodal, že predaj kontrolného balíka akcií nemocníc v Galante a Dunajskej Strede regionálnej sieti nemocníc Svet zdravia, a. s., schválilo na svojom marcovom zasadnutí zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja. Túto transakciu minulý týždeň definitívne potvrdil aj Protimonopolný úrad SR.„Prejavenú dôveru chceme opätovať ozdravením oboch nemocníc a poskytovaním zdravotnej starostlivosti pacientom v regiónoch Galanty a Dunajskej Stredy na čo najvyššej úrovni. Dôkazom, že k tejto úlohe pristupujeme zodpovedne, je garantovaná výška kapitálových investícií podľa kúpnej zmluvy počas najbližších piatich rokov v objeme 20,4 milióna eur,“ informoval generálny riaditeľ siete regionálnych nemocníc Svet zdravia Ľuboš Lopatka. Dodal, že spoločnosť je pripravená v nemocniciach primárne riešiť problémy s finančnou zadlženosťou, s dlhodobou podinvestovanosťou a z toho vyplývajúceho zlého technického stavu medicínskej techniky a budov.

„Obidve nemocnice budú môcť začať okamžite využívať synergie našej siete v medicínskych a prevádzkových oblastiach. Keďže je nám známa veľmi zložitá ekonomická situácia oboch nemocníc, v prvej fáze sa zameriame na zabezpečenie ich prevádzkyschopnosti, vyrovnanie záväzkov voči Sociálnej poisťovni, usporiadanie dodávateľsko-odberateľských vzťahov, na rýchlu obnovu medicínskej techniky a na stabilizovanie personálu. V budúcnosti budeme ďalej pracovať na zvyšovaní kvality a rozsahu zdravotnej starostlivosti,“ spresnil Lopatka.

Svet zdravia doteraz spravoval 12 všeobecných nemocníc v Košickom, Prešovskom, Banskobystrickom a v Trenčianskom kraji a je najväčšou sieťou ústavných zdravotníckych zariadení na Slovensku. V roku 2014 spoločnosť dosiahla obrat 125 miliónov eur. Plánované investície do ďalšej modernizácie nemocničných budov, rekonštrukcie operačných sál a do oddelení, ako aj do nákupu prístrojového vybavenia a informačnej techniky dosiahnu v roku 2015 sumu takmer 17,4 milióna eur. Koncom marca 2015 Svet zdravia začal s výstavbou nemocnice novej generácie v Michalovciach.

Po integrácii nemocníc v Galante a Dunajskej Strede bude Svet zdravia obsluhovať spádovú oblasť pre takmer jeden milión obyvateľov. „Naším dlhodobým cieľom je vybudovať sieť regionálnych nemocníc, ktoré prinesú pacientom dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť na celom území,“ doplnil generálny riaditeľ.

V utorok (14. 7.) došlo aj k zmene vo vedení nemocnice v Galante. Jej novým riaditeľom sa stal Marián Haviernik.

Zdroj: TASR
Foto: fotolia.com