Svetový deň bez tabaku v boji proti nezákonnému obchodu s cigaretami

 

man smoking cigarette

Poukázať na zdravotné riziká spojené so spotrebou tabakových výrobkov a na význam opatrení, ktoré sa ju snažia znížiť je cieľom kampane Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá posledný májový deň – 31. máj, stanovila za Svetový deň bez tabaku (World No Tobacco Day). Spotreba tabakových výrobkov je totiž jediná príčina úmrtí na celom svete, ktorej možno predchádzať. „Zmyslom 31. mája je zlepšiť informovanie o nepriaznivých zdravotných následkoch fajčenia v mladom veku a podporiť všetky aktivity a chrániť deti a mládež pred aktívnym, ale aj pasívnym fajčením, pretože tabak je smrteľný v každej podobe. V súčasnosti má podľa WHO fajčenie na svedomí smrť jedného z 10 dospelých na celom svete. Milióny ľudí ročne zabíja globálna tabaková epidémia. Čo je horšie, viac ako 600-tisíc z nich sú nefajčiari, umierajúci na následky pasívneho fajčenia. Ak nebudeme konať, epidémia fajčenia ročne zabije do roku 2030 viac než 8 miliónov ľudí. Viac ako 80 % týchto úmrtí ktorým možno predísť, postihne ľudí žijúcich v krajinách s nízkymi alebo strednými príjmami.“ konštatuje k téme vedúca Oddelenia podpory zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici MUDr. Silvia Kontrošová. Dodáva, že Svetový deň bez tabaku 2015 vyzýva členské štáty, aby spolupracovali pri zastavení nezákonného obchodovania s tabakovými výrobkami. Preto je aj tohtoročným heslom tohto dňa Stop nezákonnému obchodu s tabakovými výrobkami. Nedovolené obchodovanie s tabakovými výrobkami je významným globálnym problémom, z pohľadu zdravia, práva, ekonomiky, vlády a korupcie. Každá desiata cigareta spotrebovaná vo svete je podľa štúdií predmetom nezákonného obchodovania. Európska komisia odhaduje, že straty z neho na colných a daňových príjmoch pre EÚ a jej členské štáty činia ročne viac ako 10 mld. Eur. V reakcii na túto hrozbu medzinárodné spoločenstvo prerokovalo a prijalo v novembri 2012 Protokol na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami, prvý protokol k Rámcovému dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku.

 

Banskobystrický RÚVZ – jeho oddelenie podpory zdravia, pripravil pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku, ale aj prvý júnový týždeň, množstvo aktivít, zameraných hlavne na prevenciu a zanechanie tabakovej závislosti. V poradenskom centre RÚVZ B. Bystrica už tento týždeň poskytujú v rámci kurzu zameraného na pomoc a podporu pri nefajčení individuálne poradenstvo, uskutočnila sa už aj zdravotno -preventívna akcia v Odbornom učilišti vo Valaskej, zameraná na zistenie srdcovo-cievnych rizikových faktorov u zamestnancov . Záujemcovia si mali možnosť v rámci štandardných vyšetrovacích metód zistiť svoje hodnoty cholesterolu, hodnoty tlaku krvi a pulzu, antropometrické miery, výpočet BMI (Body Mass Index), stanovenie CO vo vydychovanom vzduchu a zistiť na základe vyhodnotenia výsledkov Fagerstrőmovhho dotazníka stupeň svojej nikotínovej závislosti. Súčasťou bolo aj individuálne poradenstvo zamerané na zdravý životný štýl a u fajčiarov aj na odvykanie od fajčenia. Rovnaké vyšetrenia poskytnú záujemcom 1.júna, kedy bude na Oddelení podpory zdravia banskobystrického RÚVZ od 7,30, do 14,30 hod. Deň otvorených dverí. Jeho súčasťou bude navyše spirometria a individuálne poradenstvo o negatívnych dopadoch fajčenia na zdravie, pozitívach jeho zanechania, ako aj rady ako zvládať abstinenčné príznaky pri odvykaní od fajčenia. Záujemcom tiež poskytnú edukačné materiály.

 

Veľká akcia sa uskutoční 2.júna v nákupnom centre Európa SC v B. Bystrici, kde je plánovaný výjazd Základnej poradne zdravia. „Podujatie, ktoré sa uskutoční od 9,00 do 12,00 hod., je určené predovšetkým tým návštevníkom- fajčiarom, ktorí sa chcú dozvedieť viac o tom, aký vplyv má fajčiarska závislosť na ich zdravie a zistiť stupeň svojej nikotínovej závislosti. Poskytneme im aj edukačné materiály a informácie o možnosti bezplatného odvykania od fajčenia v rámci nadstavbovej poradne na odvykanie od fajčenia“, približuje jednu z akcií MUDr. Kontrošová. V ten istý deň budú pracovníci RÚVZ v Klube dôchodcov Nádej v priestoroch komunitného centra na Robotníckej ulici v B. Bystrici záujemcom merať tlak krvi a pulzovú frekvenciu, CO vo vydychovanom vzduchu a spirometriu. Rovnaké medicínske služby poskytnú 3. júna aj dôchodcom v Nemeckej a v Brezne, kde navyše v rámci prednášky na tému osteoporózy, budú diskutovať aj o životnom štýle vrátane závislosti na nikotíne. V ten istý deň je plánované v RÚVZ B. Bystrica aj zasadnutie pracovnej skupiny Prevencia fajčenia. Jedným z bodov programu bude aj Príprava akčného plánu WHO na implementáciu Rámcového dohovoru o kontrole tabaku na roky 2015 – 2020. Individuálne poradenstvo fajčiarom v rámci kurzu zameraného na pomoc a podporu pri jeho nefajčení v nadstavbovej Poradni pre odvykanie od fajčenia sa uskutoční aj 4. júna v banskobystrickom RÚVZ .

 

 

 

 

Poukázať na zdravotné riziká spojené so spotrebou tabakových výrobkov a na význam opatrení, ktoré sa ju snažia znížiť je cieľom kampane Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá posledný májový deň – 31. máj, stanovila za Svetový deň bez tabaku (World No Tobacco Day). Spotreba tabakových výrobkov je totiž jediná príčina úmrtí na celom svete, ktorej možno predchádzať. „Zmyslom 31. mája je zlepšiť informovanie o nepriaznivých zdravotných následkoch fajčenia v mladom veku a podporiť všetky aktivity a chrániť deti a mládež pred aktívnym, ale aj pasívnym fajčením, pretože tabak je smrteľný v každej podobe. V súčasnosti má podľa WHO fajčenie na svedomí smrť jedného z 10 dospelých na celom svete. Milióny ľudí ročne zabíja globálna tabaková epidémia. Čo je horšie, viac ako 600-tisíc z nich sú nefajčiari, umierajúci na následky pasívneho fajčenia. Ak nebudeme konať, epidémia fajčenia ročne zabije do roku 2030 viac než 8 miliónov ľudí. Viac ako 80 % týchto úmrtí ktorým možno predísť, postihne ľudí žijúcich v krajinách s nízkymi alebo strednými príjmami.“ konštatuje k téme vedúca Oddelenia podpory zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici MUDr. Silvia Kontrošová. Dodáva, že Svetový deň bez tabaku 2015 vyzýva členské štáty, aby spolupracovali pri zastavení nezákonného obchodovania s tabakovými výrobkami. Preto je aj tohtoročným heslom tohto dňa Stop nezákonnému obchodu s tabakovými výrobkami. Nedovolené obchodovanie s tabakovými výrobkami je významným globálnym problémom, z pohľadu zdravia, práva, ekonomiky, vlády a korupcie. Každá desiata cigareta spotrebovaná vo svete je podľa štúdií predmetom nezákonného obchodovania. Európska komisia odhaduje, že straty z neho na colných a daňových príjmoch pre EÚ a jej členské štáty činia ročne viac ako 10 mld. Eur. V reakcii na túto hrozbu medzinárodné spoločenstvo prerokovalo a prijalo v novembri 2012 Protokol na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami, prvý protokol k Rámcovému dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku.

Banskobystrický RÚVZ – jeho oddelenie podpory zdravia, pripravil pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku, ale aj prvý júnový  týždeň, množstvo aktivít, zameraných hlavne na prevenciu a zanechanie tabakovej závislosti. V poradenskom centre RÚVZ B. Bystrica už tento týždeň poskytujú v rámci kurzu zameraného na pomoc a podporu pri nefajčení individuálne poradenstvo, uskutočnila sa už aj zdravotno -preventívna akcia v Odbornom učilišti  vo Valaskej, zameraná na  zistenie srdcovo-cievnych rizikových faktorov u zamestnancov . Záujemcovia si mali možnosť v rámci štandardných vyšetrovacích metód zistiť svoje hodnoty cholesterolu, hodnoty tlaku krvi a pulzu, antropometrické miery, výpočet BMI (Body Mass Index), stanovenie CO vo vydychovanom vzduchu a zistiť na základe vyhodnotenia výsledkov Fagerstrőmovhho dotazníka stupeň svojej nikotínovej závislosti. Súčasťou bolo aj individuálne poradenstvo zamerané na zdravý životný štýl a u fajčiarov aj na odvykanie od fajčenia. Rovnaké vyšetrenia poskytnú záujemcom  1.júna, kedy  bude na Oddelení podpory zdravia banskobystrického RÚVZ od 7,30, do 14,30 hod. Deň otvorených dverí.  Jeho súčasťou bude navyše  spirometria a individuálne poradenstvo o negatívnych dopadoch fajčenia na zdravie,  pozitívach jeho zanechania, ako aj rady ako zvládať abstinenčné príznaky pri odvykaní od fajčenia. Záujemcom tiež poskytnú edukačné materiály.

Veľká akcia sa uskutoční 2.júna v nákupnom centre Európa SC v B. Bystrici, kde je plánovaný výjazd Základnej poradne zdravia. „Podujatie, ktoré sa uskutoční od 9,00 do 12,00 hod., je určené predovšetkým tým návštevníkom- fajčiarom, ktorí  sa chcú dozvedieť viac o tom, aký vplyv má fajčiarska závislosť  na ich zdravie a zistiť stupeň svojej nikotínovej závislosti. Poskytneme im  aj edukačné materiály a informácie o možnosti bezplatného odvykania od fajčenia v rámci nadstavbovej poradne na odvykanie od fajčenia“, približuje jednu z akcií MUDr. Kontrošová. V ten istý deň budú pracovníci RÚVZ v Klube dôchodcov Nádej v priestoroch komunitného centra na Robotníckej ulici v B. Bystrici záujemcom merať tlak krvi a pulzovú frekvenciu, CO vo vydychovanom vzduchu a spirometriu. Rovnaké medicínske služby poskytnú 3. júna aj dôchodcom v Nemeckej a v Brezne, kde navyše v rámci prednášky na tému osteoporózy, budú diskutovať aj o životnom štýle vrátane závislosti na nikotíne. V ten istý deň je plánované v RÚVZ B. Bystrica aj zasadnutie pracovnej skupiny Prevencia fajčenia. Jedným z bodov programu bude aj Príprava akčného plánu WHO na implementáciu Rámcového dohovoru o kontrole tabaku na roky 2015 – 2020. Individuálne poradenstvo fajčiarom v rámci kurzu zameraného na pomoc a podporu pri jeho nefajčení v nadstavbovej  Poradni pre odvykanie od fajčenia sa uskutoční aj 4. júna v banskobystrickom RÚVZ .