Svetový deň proti rakovine v znamení búrania mýtov o tomto ochorení

logo LPRNa odstránenie škodlivých mýtov a mylných predstáv o rakovine sa zameriava tohtoročný Svetový deň proti rakovine, ktorý si pripomíname 4. februára. Zvýšenie povedomia a kontinuálne  vzdelávanie v oblasti onkologických ochorení môže totiž viesť k pozitívnym zmenám nielen v živote pacientov, ale aj celej spoločnosti.

Mýty a skutočnosť

Tohtoročný Svetový deň proti rakovine sa zameriava na odstránenie týchto štyroch kľúčových mýtov:

  1. O rakovine sa nepotrebujeme rozprávať.
  2. Neexistujú žiadne príznaky a symptómy rakoviny.
  3. Proti rakovine nič nezmôžem.
  4. Nemám nárok na onkologickú starostlivosť.

Ako sa uvádza Liga proti rakovine, pravda je celkom iná, pretože:

  • … aj keď sa o rakovine ťažko rozpráva, a to najmä v niektorých kultúrach a podmienkach, hovoriť o ochorení otvorene môže napomôcť k  zlepšeniu zdravotného stavu pacienta a má to tiež pozitívny vplyv na vnímanie choroby zdravou komunitou.
  • … pre mnoho typov rakoviny, ako sú napríklad rakovina prsníka, hrubého čreva, ústnej dutiny a ďalších existuje množstvo varovných signálov či symptómov. Pozitíva, ktoré vyplývajú z včasnej diagnostiky nádorového ochorenia sú nesporné.
  • … je toho mnoho, čo by sa mohlo urobiť na poli osvety a prevencie na individuálnej či spoločenskej úrovni, lebo podmienky, v ktorých ľudia žijú a pracujú do veľkej miery vplývajú na ich zdravie a kvalitu života. So správnou stratégiou môžeme zabrániť až 1/3 najčastejších onkologických ochorení.
  • … každý človek má právo na prístup k osvedčenej a účinnej onkologickej liečbe a službám. Žiaľ, je faktom, že sú veľké rozdiely v starostlivosti o pacientov v rozvinutých a rozvojových krajinách, kde častokrát chýbajú aj tie základné lieky.

Tretine úmrtí sa dá zabrániť včasnou edukáciou

V globálnom meradle je úmrtnosť na onkologické ochorenia väčšia než úmrtnosť na AIDS, maláriu a tuberkulózu spolu. Každý rok sa 14,1 milióna ľudí dozvie, že má rakovinu a 8,2 milióna ľudí na toto ochorenie zomrie.

Výskumy pritom upozorňujú, že až 1/3 úmrtí sa dá zabrániť včasnou edukáciou a to hlavne u tých onkologických diagnóz, ktorým môžeme správnou životosprávou a vylúčením škodlivých faktorov predísť. K všeobecne známym patria tabak, alkohol, nevyvážená a nezdravá strava či nedostatok pohybovej aktivity, niektoré vírusy a infekcie, slnko a UV žiarenie.

Onkologická výchova na školách

Edukácia a šírenie osvety medzi mladými ľuďmi je jednou z kľúčových aktivít Ligy proti rakovine aj v  25-tom roku jej pôsobenia. Pred 16 rokmi sa začal edukačný projekt Onkologická výchova na školách. Aktuálne je do tohto projektu zapojených 60 stredných škôl. Jeho poslaním je informovať mladých ľudí o potrebe prevencie pred onkologickými ochoreniami, upozorňovať na dôležitosť zdravého životného štýlu, správnej výživy, ale tiež príprava mladých pre praktický život, do ktorého patrí aj komunikácia s ľuďmi, ktorí sú onkologickým ochorením postihnutí.

Mimoriadny záujem je aj o prednášky pre školy. Prebiehajú interaktívnou formou priamo v Centrách pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave a Martine. Zároveň úspešne prebieha spolupráca so študentmi medicíny, ktorí priamo navštevujú školy, pod patronátom Ligy proti rakovine a realizujú prednášky v rámci celého Slovenska. Témy sú vyberané tak, aby reflektovali každodenný život mladých ľudí. Komunikujú o zdravom životnom štýle a faktoroch, ktoré ho ovplyvňujú, výžive a pohybe, nepriaznivých účinkoch fajčenia na zdravie, dôsledkoch nadmerného vystavovania sa slnečnému žiareniu a v neposlednom rade aj o poruchách príjmu potravy. Záber je široký a sleduje jeden hlavný cieľ – vštepiť mladým ľuďom dôležitosť starostlivosti o svoje zdravie už od detstva a tým predchádzať možnosti výskytu onkologického ochorenia.

Autor: ok