Svetový týždeň glaukómu potrvá do 12. marca

Doctor or nurse in operating room on heart monitor

Svetový týždeň glaukómu, ktorý vyhlasuje Svetová glaukómová asociácia (WGA), sa tento rok uskutoční od 6. do 12. marca. Do akcie, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti o tomto ochorení, sa znova zapojila aj Slovenská glaukómová spoločnosť.

Zelený zákal, čiže glaukóm , je ochorenie zrakového nervu, v dôsledku ktorého dochádza ku výpadom videnia v zornom poli pacienta .Tieto príznaky si človek  mnohokrát  dlhú dobu ani neuvedomuje. Zelený zákal sa žiaľ týka všetkých vekových kategórií. Môže byť vrodený, súvisieť s vývojovými anomáliami, môže sa prejaviť v adolescentnom , aj mladšom produktívnom veku. Vo veku nad 40 rokov má 1,5 až 2 percentá populácie glaukómové poškodenie zrakového nervu spojené so stratou zorného poľa. S pribúdajúcim vekom výskyt tohto ochorenia stúpa. Vo veku 70-75 rokov predstavuje zhruba 3 percentá“, konštatovala prezidentka Slovenskej glaukómovej spoločnosti Mária Praženicová. Dodala, že dôvodov tohto ochorenia je hneď niekoľko – dedičnosť, vývojové poruchy, prítomnosť veľkého množstva farbiva , či šupinatého materiálu v oku, užívanie steroidných a psychiatrických liekov, cukrovka,  zápalové,  nádorové  ochorenia, či poúrazové stavy. Fakt, že človek si ochorenie nemusí uvedomovať je , že toto ochorenie vačšinou nepostihuje rovnako rýchlo pravé aj ľavé oko. Pacient často zistí , že horšie vidí, až pri náhodnom prekrytí lepšie vidiaceho oka. Zakopávanie , alebo narážanie do predmetov ako sú horné kuchynské dvierka, nemusia byť len náhoda. Môžu to byť prejavy  pokročilých zmien  pri glaukómovom ochorení. Neskoro zachytený, neliečený, či veľmi rýchlo postupujúci glaukóm môže končiť slepotou.

Glaukóm možno liečiť kvapkami alebo chirurgicky, nemožno ho však trvale vyliečiť. Pre úspešnosť liečby je dôležitý včasný záchyt ochorenia, správna liečba a v neposlednom rade dodržiavanie liečby samotným pacientom. Prvým krokom ku skorému záchytu glaukómu  je informovanosť o tomto ochorení, k čomu slúžia aj viaceré verejné  akcie, ktoré organizuje Slovenská glaukómová spoločnosť tento rok v 7 slovenských mestách. Vnútroočný tlak si môžete nechať bezplatne zmerať a získať potrebné informácie o tomtoo ochorení na nasledujúcich miestach:

V Banskej Bystrici  - 7.3.2016 – 9.00-15.00 hod.- Europa Shopping Center, v Bratislave 7.3.2016 -  10.00-14.00 hod. na  Očnej klinike LFUK a UNB Ružinov, v   glaukómovej ambulancii, 8.3.2016 – 10.00-14.00 hod. v glaukómovej ambulancii Antolská 11,  a 10.3.2016 - 10.00-14.00 hod. tiež na  Očnej klinike LFUK a UNB Ružinov v glaukómovej ambulancii. V Košiciach 9.3.2016 - 11,00 – 13.00  hod. a od 10 – 14.00 hod. v dvoch ambulanciách na Očnej  klinike, pracovisko Tr. SNP 1. V ten istá deň bude  záujemcom k dispozíciiod 12.00-18.00 hod. aj Očná ambulancia Centrum zraku , s.r.o.,Tr. KVP 1. V Martine 7.-9.3.2016 -  13.30-14.30 hod. v ZOOM Martin s.r.o. očná ambulancia, Prieložtek 1, v Nitre 8.3.2016 - 10.00-14.00 hod. v Alegreta, s.r.o., Špitálska , v Štúrove 8.3.2016  -    8.00-12 .00 hod. v Eva-Eye sro., Námestie Sv.Imricha 11,  a v Žiline 9.3.2016 -  11.00- 15.00 hod. v Glaukómovej ambulancii budova Medivasa -  v areáli FNsP.

Zdroj: Slovenská glaukómová spoločnosť

Foto: fotolia.com