Ako postupovať v ambulancii pri podozrení na infekciu vírusom ZIKA?

Komár tigrovaný - dengue, TASR/AP

Úrad verejného zdravotníctva SR vydalo Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s vírusom ZIKA.

USMERNENIE ÚVZ SR

POSTUP pre všeobecných lekárov

Manažment pacienta podozrivého z ochorenia vyvolaného infekciou Zika vírusom:

1. Ak všeobecný lekár na základe pozitívnych klinických, anamnestických a epidemiologických údajov vysloví podozrenie na ochorenie vyvolané infekciou vírusom Zika:

a)      Telefonicky hlási výskyt pravdepodobného prípadu ochorenia vyvolaného infekciou vírusom Zika regionálnemu hygienikovi príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) – kontakty sú uvedené v metodickom pokyne

b)      V prípade potreby konzultuje prípad s neurológom (ak ide o podozrenie na Guillain-Barrého syndróm) a gynekológom (ak ide o tehotnú ženu)

c)      Regionálny hygienik územne príslušného RÚVZ prekonzultuje možnosť vyšetrenia pacienta s regionálnym hygienikom RÚVZ v sídle kraja a ten s primárom územne príslušného krajského infektologického pracoviska

d)     V prípade možnosti vyšetrenia pacienta na územne príslušnom krajskom infektologickom pracovisku a po zvážení odporúčaní neurológa, resp. gynekológa odošle pacienta na územne príslušné krajské infektologické pracovisko

e)      Prevoz sanitkou si nevyžaduje špeciálne opatrenia

Ďalšie dôležité informácie o víruse, jeho výskyte, klinických, laboratórnych a epidemiologických kritériách, odporúčania, ako aj konktakty na RÚVZy, infektologické pracoviská sú uvedené v USMERNENI ÚVZ SR.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR

Foto: TASR