SVLS: Bezprávie, chaos a absolútny diletantizmus nebudeme akceptovať

svlsRoztrhlo sa vrece s „odborníkmi“. Na prehliadky mŕtvych aj na prácu všeobecných lekárov. Na to, čo majú robiť, kedy a ako. Dokonca pod nátlakom na porušenie zákona.

“Opakovane som upozorňovala Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) na absurdnosti v zákone o prehliadkach mŕtvych,” povedala Monika Palušková, prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS). “Je neuveriteľné, že zákon vylučuje z vykonávania týchto prehliadok jediných odborníkov v krajine – súdnych lekárov či patológov, ktorí sú priamo zamestnancami ÚDZS. Podľa zákona dokonca žiadny lekár inej špecializácie nepotrebuje školenie, aby túto činnosť mohol vykonať. Nad tým jednoducho zastane rozum. Veď štát nepustí na cestu ani vodiča bez vodičského preukazu. ,” povedala Palušková.

Upozornila tiež, že nie je pravda, že všeobecní lekári sú v tejto činnosti vzdelaní, ako je uvedené v článku denníka Pravda zo dňa 8.3.2018 https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/461437-obhliadky-zosnulych-bez-lekarov/ Ako uviedla, je to hlúposť a nestojí za to zaoberať sa podobnými výrokmi. “Faktom je, že jedinými odborníkmi na túto činnosť sú súdni lekári a patológovia, všetko ostatné sú nezmysly,” skonštatovala Palušková. “Dnes som sa vrátila zo stretnutí so všeobecnými lekármi v Košiciach a Žiline a náš názor aj konanie v tejto veci sú jednotné.”

Za oveľa právne závažnejšie považuje kroky prezidenta ASL SR Mariána Šótha voči všeobecným lekárom. “Pán Šóth vyvíja aktivity, ktoré bez akýchkoľvek právnych pochybností manipulujú lekárov do porušenia zákona. Nabáda lekárov, aby prerušili prácu a počas ordinačných hodín odchádzali zo svojich ambulancií. Je to neakceptovateľné,” povedala Palušková. “Podľa právnej analýzy, ktorú má SVLS k dispozícii, všeobecní lekári nemôžu opustiť svoju ambulanciu počas ordinačných hodín kvôli prehliadkam mŕtvych a to isté sa týka prehliadok počas služieb na pohotovosti. Prehliadky mŕtvych nie sú poskytovaním zdravotnej starostlivosti. A neexistuje “starý” alebo akýkoľvek iný rozpis prehliadajúcich lekárov, ako uvádza pán Šóth. Existuje výlučne právne záväzný alebo protiprávny rozpis. Žiadny iný. Vyzývanie lekárov na porušenie zákonov Slovenskej republiky kýmkoľvek nie je možné v tejto situácii tolerovať. Som presvedčená, že členovia ASL SR aj Zdravity z radov všeobecných lekárov budú razantne žiadať vysvetlenie jeho krokov. V každom prípade dôrazne upozorňujem všeobecných lekárov, aby vo vlastnom záujme dodržiavali schválené ordinačné hodiny a platné zákony a nepodľahli hrubému nátlaku,” uviedla Palušková.

“Navyše ÚDZS nemôže vypísať od 1.apríla 2018 služby pre lekárov bez ohľadu na špecializáciu tak, aby neporušil zákon,” vysvetlila prezidentka SVLS. “Musí sa tak stať minimálne s mesačným predstihom, inak samotný ÚDZS bude konať protizákonne. Pokiaľ sa uvedené aktivity viacerých subjektov potvrdia, SVLS má pripravené právne kroky na ochranu všeobecných lekárov. Bezprávie, chaos a absolútny diletantizmus nebudeme akceptovať,” uzavrela Palušková.

Monika Palušková je prezidentkou SVLS. Z funkcie hlavnej odborníčky MZ SR pre všeobecné lekárstvo odstúpila 1.3.2018 pre chaos pri vykonávaní prehliadok mŕtvych a nedokončený, neotestovaný a nátlakovo presadzovaný eHealth. SVLS presadzuje výlučne profesionalizáciu a dobrovoľnosť pri prehliadkach mŕtvych, MZ SR trvá aj na povinnosti lekárov.

Zdroj: www.svls.sk

Foto: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)