Tohtoročný Svetový deň AIDS sa orientoval na adolescentov

AIDS Awareness ConceptPrvého decembra si každoročne pripomíname Svetový deň AIDS, ktorého symbolom je červená stužka. Jej pripnutie je vyjadrením solidarity s osobami s HIV/AIDS. Témou tohto ročníka Svetového dňa HIV/AID je “Getting to zero: zero new HIV infections. Zero discrimination. Zero AIDS related deaths”, čiže snaha o znižovanie výskytu HIV a AIDS (vrátane úmrtí) až na nulové hodnoty spolu s elimináciou diskriminácie ľudí žijúcich s HIV/AIDS.

,,Tento rok sa aktivity orientujú predovšetkým na adolescentov. HIV/AIDS predstavuje celosvetový a zároveň celospoločenský problém. Týka sa všetkých štátov vo svete, komunít, rodín aj jednotlivcov. Podľa organizácie UNAIDS (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) žilo koncom roku 2012 na svete približne 35,3 miliónov ľudí s HIV, pričom v tomto roku sa infikovalo HIV približne 2,3 milióna ľudí a približne 1,6 milióna ľudí zomrelo na choroby spojené s AIDS. V Európe bolo v roku 2011 hlásených 28 038 prípadov infekcie HIV, čo predstavovalo incidenciu 8,7 na 100 000 obyvateľov (najviac v Estónsku, v Lotyšsku a Belgicku). V roku 2011 bolo zaznamenaných 4 424 prípadov AIDS, čo predstavovalo incidenciu 0,9 na 100 000 obyvateľov (najviac v Lotyšsku a Portugalsku). Alarmujúca situácia je na Ukrajine, kde bolo v roku 2011 zaznamenaných 66 479 nových prípadov HIV. Odhaduje sa, že kumulatívne bolo v Európe hlásených na konci roka 2011 v Európe 420 000 prípadov infekcie HIV,” informoval Úrad verejného zdravotníctva SR.

Vyšetrovanie HIV statusu je prístupné každému človeku. Ak vyšetrovaná osoba trvá na anonymnom vyšetrení, lekár jej pridelí kódové označenie a je vyšetrená anonymne. Od začiatku monitorovania HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 do 30. septembra 2013 bolo u občanov Slovenskej republiky zaznamenaných 489 prípadov HIV (419 mužov, 70 žien). V 72 prípadoch (61 mužov, 11 žien) prešla infekcia HIV do štádia AIDS. Väčšina prípadov HIV bola zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex s mužmi. Celkovo došlo k 49 úmrtiam ľudí s HIV, z ktorých sa v 41 prípadoch rozvinuli klinické príznaky AIDS. Okrem prípadov HIV u občanov Slovenskej republiky bolo zaznamenaných 127 prípadov HIV u cudzincov.

Základným cieľom nového Národného programu prevencie HIV/AIDS v SR na roky 2013 – 2016 je obmedzovanie šírenia nákazy HIV/AIDS v SR a zmierňovanie dopadov nákazy v tých častiach spoločnosti, ktorých sa najviac dotýka. Aktivity Národného programu prevencie HIV/AIDS v SR na roky 2013 – 2016 sú zamerané na prevenciu, včasnú diagnostiku a zabezpečenie dostupnosti liečby pre infikované osoby. Národný program 20. novembra 2013 schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 671/2013.

Napriek pokroku v liečbe zostáva toto ochorenie stále nevyliečiteľné. I keď Slovenská republika patrí medzi krajiny s relatívne nízkym počtom ľudí s HIV/AIDS je stále potrebné pokračovať v prevencii tohto ochorenia.

Autor: PK

Foto: Fotolia