Trnavská fakultná nemocnica má nového riaditeľa

TASR NsP Partizánske

Fakultná nemocnica Trnava má od 12. novembra 2016 nového riaditeľa. Stal sa ním MUDr. Daniel Žitňan, MPH. Doterajší riaditeľ Ing. Martin Neštický, MBA požiadal ministra zdravotníctva o uvoľnenie z funkcie z osobných dôvodov. Túto pozíciu zastával od decembra 2014.

MUDr. Daniel Žitňan, MPH bol dlhoročným riaditeľom Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave takmer nepretržite od roku 1995 do roku 2013. Následne pôsobil ako poradca vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni. MUDr. Daniel Žitňan, MPH je poverený riadením Fakultnej nemocnice Trnava do uskutočnenia riadneho výberového konania.

Zdroj: FN Trnava

Foto: TASR