Zdravotné poisťovne budú kooperovať v Asociácii zdravotných poisťovní

Close up of businessmen shaking hands

Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa, súkromná Dôvera a súkromná Union zdravotná poisťovňa budú spolupracovať v Asociácii zdravotných poisťovní (AZP) SR. Rozhodli sa to urobiť v “záujme zlepšovania systému zdravotného poistenia”. Informovala o tom Katarína Kafková, ktorú si spomínané inštitúcie jednohlasne zvolili za výkonnú riaditeľku asociácie.

Nejde o nové zoskupenie. Asociácia vznikla premenovaním Združenia zdravotných poisťovní (ZZP), ktoré na Slovensku pôsobí už dlho. Aj tam bola Kafková výkonnou riaditeľkou, a to v rokoch 2011 až 2014. “Zmena názvu má poukázať aj na zapojenie sa najväčšej štátnej zdravotnej poisťovne do dialógu,” povedala Kafková.

Kafková bola ešte prednedávnom prezidentkou Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP). Z tejto pozície odchádza po dvoch rokoch. Nové voľby a valné zhromaždenie sa uskutočnia 28. novembra, dovtedy bude organizácii pomáhať z pozície štatutárneho zástupcu AOPP, tiež vystúpi na dohodnutých podujatiach.

“Snažila som sa splniť všetky ciele, ktoré som pri nástupe do funkcie prezidentky AOPP prisľúbila. Poukázali sme na práva pacientov, ktoré stále nie sú v našom zdravotníctve samozrejmosťou,” dodala Kafková.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com