Trnavská nemocnica rozširuje starostlivosť o morbídne obéznych pacientov

childhood obesity

Od mesiaca február 2016 začali na Chirurgickej klinike Fakultnej nemocnice Trnava operovať pacientov trpiacich morbídnou obezitou, pričom výkony sú preplácané Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Doteraz si takto operovaní pacienti výkony hradili sami z vlastných zdrojov ako samoplatcovia, odteraz budú tieto operácie hradené najväčšou zdravotnou poisťovňou.

Cieľom projektu je komplexné riešenie zdravotných komplikácií pacientov s obezitou, dosiahnutie  redukcie ich hmotnosti, zlepšenie pridružených ochorení s ohľadom na ekonomickú výhodnosť takejto liečby pre pacienta a zdravotnú poisťovňu z dlhodobého hľadiska. Fakultná nemocnica Trnava stavia na dlhoročnej tradícii bariatrickej chirurgie.

V našej nemocnici už 7 rokov pracuje medziodborový tím odborníkov, ktorí sa komplexne venujú pacientom s morbídnou obezitou, hovorí primár Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trnava MUDr. Igor Keher. Ide o chirurgický zákrok vykonávaný laparoskopicky. Podľa typu výkonu obmedzuje alebo iným spôsobom znižuje príjem a vstrebávanie hlavne cukrov a tukov v žažívacom trakte. Bariatricko-metabolická chirurgia je v súčasnej dobe najefektívnejšou a trvalo udržateľnou možnosťou liečby ťažkej obezity,“ uzavrel Keher.

Pacienti, ktorí podstúpili operačný výkon budú sledovaní v 3, 6, 12, 24 mesačných intervaloch. Na rozdiel od klasických chirurgických výkonov vyžadujú pacienti po bariatrických výkonoch celoživotné sledovanie. Veľmi dôležitou podmienkou je,  aby každý pacient, ktorý je indikovaný k chirurgickej liečbe obezity, podstúpil najskôr konzervatívnu terapiu obezity a to minimálne v dĺžke 3 mesiacov. Indikovaní na liečbu sú pacienti s BMI nad 40 kg/m2 bez pridruženého ochorenia a BMI nad 35kg/m2 s pridruženým ochorením.

Obezita je predovšetkým choroba, ktorá je rizikom pre vznik ďalších vážnych ochorení a výrazne negatívnym spôsobom ovplyvňuje priebeh sprevádzajúcich ochorení, napr. metabolických ochorení (diabetes mellitus, zvýšená hladina cholesterolu a tuku v krvi, dna), kardiovaskulárnych ochorení (artériová hypertenzia, ischemická choroba srdca, chronické srdcové zlyhávanie, cievna mozgová príhoda, tromboembolická choroba), respiračných ochorení (syndróm spánkového apnoe, bronchiálna astma, hypoventilačný Pickwickov syndróm), onkologických ochorení (karcinóm prsníka, prostaty a hrubého čreva), gynekologických ochorení (neplodnosť, syndróm polycystických ovárií, zvýšený sklon k potratom, gestačný diabetes, preeklampsia), ochorení pohybového aparátu (artrózy bedrových, kolenných a členkových kĺbov), kožných komplikácií (ekzémy a mykózy, celulitída), psychosociálnych komplikácií (spoločenská diskriminácia, nízke sebavedomie, depresie, úzkosti). Na území Slovenskej republiky trpí nadváhou alebo obezitou až 57,4 % občanov. Štatistiky uvádzajú, že týmito zdravotnými komplikáciami trpí až 48 % mužov a 26 % žien. Za posledných 30 rokov sa počet obéznych zdvojnásobil, čo spôsobuje nižšiu produktivitu práce spoločnostivyššie náklady na starostlivosť o zdravie. Až 10 % nákladov na zdravotnú starostlivosť je určených na liečbu obezity.

Fakultná nemocnica Trnava venuje pozornosť komplexnej liečbe morbídne obéznych pacientov. Preto v uplynulom období spustila do prevádzky aj detskú obezitologickú ambulanciu a pripravuje liečbu gynekologických problémov morbídne obéznych pacientiek.

Úspešná liečba morbídne obéznych žien je dôležitou prevenciou nielen neplodnosti ale aj závažných pôrodníckych komplikácii, ako sú potraty, vnútromaternicové úmrtie plodu, cukrovka, hypertenzia, pôrod cisárskym rezom. Závažne obézne ženy tvoria veľkú časť aj materskej úmrtnosti,” dodáva doc. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD., prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice Trnava.

Fakultná nemocnica Trnava v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou bude vyhodnocovať zníženie nákladov na liečbu takéhoto morbídne obézneho pacienta aj s ohľadom na riešenie pridružených zdravotných komplikácií a to, akým spôsobom bude z dlhodobého hľadiska zabezpečená finančná návratnosť.

Zdroj: Fakultná nemocnica v Trnave

Foto: fotolia.com