Nové pravidlá pri nákupe zdravotníckej techniky prinesú finančné úspory

Milan kapusta, TASR

Ministerstvo zdravotníctva SR zaviedlo 1. decembra 2015 nové pravidlá nákupu zdravotníckej techniky v nemocniciach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Kľúčovou novinkou  je povinnosť nemocníc pri stanovovaní predpokladanej hodnoty zákazky nad 50-tis. eur využívať benchmarkované, priemerné ceny zdravotníckej techniky (ZT). Porovnanie cien realizuje MZ SR a v tejto pilotnej  fáze projektu sa zameriava na české a slovenské nákupy za posledných šesť rokov.

Dnes môžeme konštatovať, že MZ SR pristúpilo k výrazne pozitívnemu kroku – rozšírili sme spektrum parametrov, na základe ktorých sa budú schvaľovať nákupy zdravotníckych prístrojov v štátnych nemocniciach. Nové pravidlá prinesú zásadné zmeny, ktoré podstatne zvýšia transparentnosť a efektivitu nákupov prístrojov. Posudzovať sa budú napr. ekonomické prepočty, správnosť predpokladanej ceny zákazky, strategická opodstatnenosť nákupu atď. Ide o významný posun, pričom treba pripomenúť, že pri využívaní elektronického trhoviska na menšie nákupy boli zdravotnícke zariadenia hodnotené ako najaktívnejší obstarávatelia s využitím elektronického trhoviska, konštatoval minister zdravotníctva Viliam Čislák.

V termíne od 1.12.2015 MZ SR zaevidovalo tridsať žiadostí nemocníc o spracovanie priemernej ceny rôznej zdravotníckej techniky. Následne bolo zanalyzovaných 373 zmlúv v hodnote 52,7-mil. eur, pričom až  56% celkového objemu benchmarkovanej ZT bolo z Českej republiky. V súčasnosti má databáza takmer 5 000 riadkov a spracované boli požiadavky napr. na: anestéziologický prístroj, operačný mikroskop, operačný stôl, parný sterilizátor, pľúcny ventilátor, USG prístroj, mamograf, vŕtací a frézovací motorový systém, endoskopické zostavy atď. Z 30-tich žiadostí ministerstvo zdravotníctva spracovalo 24, šesť žiadostí ešte čaká na porovnanie trhových cien. Štyri prístroje (endoskopická zostava a mamograf pre FNsP  J. A. Reimana Prešov, operačné stoly pre Univerzitnú nemocnicu Martin a servoventilátor pre Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy) už boli aj obstarané cez elektronický kontraktačný systém. Výsledná cena nákupov bola nižšia ako priemer daných prístrojov.

V rámci pilotnej fázy projektu benchmarkovania cien sa od 1. apríla 2016 posúva hranica povinnosti porovnávať ceny techniky v hodnote nižšej ako 40-tis. eur s tým, že  táto cenová hladina klesne na 30-tis. eur od 1.septembra 2016.

Spolu s týmito zmenami zavádza ministerstvo zdravotníctva aj viaceré menšie opatrenia, patrí medzi ne napríklad povinnosť nemocníc vyžiadať položkovitý rozpočet pri zmluvách elektronického kontraktačného systému. Ďalšou pozitívnou zmenou je, že MZ SR rozširuje medzinárodný rozmer projektu a v súčasnosti je vo finálnom štádiu príprav stretnutie so zástupcami českého ministerstva zdravotníctva, ktoré má podobný projekt v pilotnej prevádzke. Zároveň prejavilo záujem o spoluprácu pri benchmarkingu cien ZT.

Novinkou v tomto roku je aj zavedenie referencovania cien zdravotníckych pomôcok (v platnosti je od 1. januára 2016) a na základe predbežnej analýzy MZ predpokladá, že toto  opatrenie môže znamenať úsporu 7 až 20miliónov eur, teda 5 až 14 %.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Foto: TASR