Unikátny robotom asistovaný odber obličky

Robotom asistovaný odber obličky

Lekári Urologickej kliniky FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica (FNsP FDR) v pondelok prvýkrát odobrali obličku žijúcemu darcovi za asistencie robotického systému da Vinci. Ako uviedla Ružena Maťašeje, hovorkyňa nemocnice, na Slovensku prvýkrát použitá metóda odberu obličky je pre darcu orgánu výnimočne bezpečná. Roboticky asistovaný odber je šetrný tým, že darca má len malý rez a štyri malé vpichy, ktoré mu zostanú po ramenách robota. Ramená ovláda operatér, ktorý vďaka 3 D zobrazeniu operačného poľa a dokonalej mikromechanike nástrojov dokáže ušetriť okolité tkanivá a cievy. U darcu sa tak minimalizujú straty krvi, riziko infekcií, nie je potrebná tak vysoká dávka anestetík. „Žijúci darca je zdravý človek, ktorému musíme chirurgickým zákrokom spôsobiť čo najmenšiu ujmu, aby bol jeho pobyt v nemocnici čo najkratší a rekonvalescencia čo najrýchlejšia,“ dopĺňa výhody vedúci Centra roboticky asistovanej chirurgie a zároveň riaditeľ nemocnice Vladimír Baláž.

Novou metódou bola oblička odobratá 42-ročnej žene, ktorá sa jej darovaním rozhodla pomôcť svojmu chorému manželovi. „Manželovi obličky poškodila cukrovka. Keď vyšetrenia ukázali, že moja oblička je pre neho vhodná, ani na chvíľu som nezaváhala,“ približuje svoje rozhodnutie pani Zuzana, ktorá pokiaľ sa nevyskytnú komplikácie, bude schopná viesť plnohodnotný život aj s jednou obličkou.

Na transplantáciu obličky čaká na Slovensku viac ako 400 ľudí. Orgánov od mŕtvych darcov je nedostatok. Minimalizovanie rizika pri odbere orgánu môže pomôcť zvýšiť počet žijúcich darcov.

Robotický systém má FNsP FDR od roku 2011. Doteraz ho používali pri chirurgickej liečbe niektorých onkologických ochorení v urológii a gynekológii, najnovšie rozšírila nemocnica jeho využitie aj v transplantačnej chirurgii.

Zdroj: FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici

Foto: FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici