Ministerstvo zdravotníctva zriadilo informačný hot mail pre rezidentov

"La Santé"- Les spécialités ...

Ministerstvo zdravotníctva SR sa rozhodlo informovať budúcich rezidentov v odboroch všeobecné lekárstvo a pediatra takpovediac “z prvej ruky”. Od včera je funkčný hot mail Ministerstva zdravotníctva SR rezidenti@health.gov.sk ,kde záujemcovia dostanú odpovede na všetky otázky súvisiace so zaradením do projektu a s možnosťami absolvovania špecializačného štúdia. MZ SR ako autor a koordinátor projektu bude odteraz odpovedať prostredníctvom mailu na všetky otázky týkajúce sa nielen náplne štúdia v rezidentskom programe, ale aj spolupracujúcich univerzít, školiacich miest, kontaktných osôb či samotného spôsobu prihlasovania sa do programu.

Pre záujemcov je nesmierne dôležité, aby údaje, ktoré možno zásadne ovplyvnia ich rozhodovanie a profesionálnu kariéru, dostali včas, centrálne a v inštitúcii, ktorá ich usmerní a poradí im, ako sa v novom systéme vzdelávania správne orientovať.

MZ SR bude nové informácie k rezidentskému programu aktuálne uverejňovať na svojej webovej stránke http://www.health.gov.sk/Titulka , otázky je možné zasielať na hot mail rezidenti@health.gov.sk

Autor: poly

Foto: fotolia.com