Máte záujem stať sa školiteľom v odbore všeobecné lekárstvo?

svls

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska sa podieľa na spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR pri príprave a realizácii rezidentského programu. Celé desaťročia sa o potrebe kontinuálneho dopĺňania stavov všeobecných lekárov a pediatrov v primárnom kontakte síce deklaratívne hovorilo, ale nič sa nedialo. Všeobecní lekári však iniciatívou zdola dokázali pohnúť samotným systémom, pripraviť zmenu minimálneho štandardu vo vlastnom špecializačnom odbore a nastaviť parametre vzdelávania s jasným zameraním na jeho praktické využitie. „Dnes sa o rezidentskom programe hovorí ako o samozrejmom fakte, pred tromi rokmi bol však považovaný za utópiu,“ povedala prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska, hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo a odborná garantka rezidentského programu Monika Palušková. „Je priam neuveriteľné, kam sme sa dokázali vo všeobecnom lekárstve posunúť. V tomto prípade naozaj platí – VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO SEBE. A čo je unikátne, dokázali sme to napriek neskrývanému odporu a mimoriadne komplikovanej situácii. Čaká nás však ešte nesmierne veľa práce. Toto je iba začiatok.“ Ako uviedla, je potrebné, aby všeobecní lekári pristupovali k reforme svojho odboru vrátane príchodu rezidentov do ambulantnej praxe aktívne. „Rezidentský program je prospešný nielen pre štát a pacientov, ale aj pre samotných všeobecných lekárov. Máme jedinečnú možnosť formovať ho, usmerňovať a regulovať nielen odborne, ale aj prostredníctvom ľudských zdrojov. A čo je podstatné – vytvorili sme si ho podľa potrieb reálnej ambulantnej praxe.“

V predchádzajúcich týždňoch sa do praxe dostali prví absolventi rezidentského programu a ich počet bude postupne narastať. Dovtedy však musia absolvovať prax v ambulanciách všeobecných lekárov, aby sa na svoju prácu pripravili tak, aby bezprostredne po ukončení špecializačnej prípravy mohli bez odkladu nastúpiť do ambulantnej sféry. „Potrebujeme aktívnych všeobecných lekárov, ktorí majú záujem stať sa školiteľmi rezidentov, ktorí sa stanú onedlho našimi kolegami,“ uviedla Monika Palušková. „Nie je to jednoduché a ani nebude. Systémovo je však všetko pripravené na to, aby sme v najbližších týždňoch mohli do systému zaradiť nových školiteľov v odbore všeobecné lekárstvo, ktorí budú spĺňať základné kritériá stanovené MZ SR. Sme radi, že systém sa ukazuje v súlade s predpokladmi ako kontinuálne priepustný a dobre nastavený.“

Ako ďalej upresnila, na Kongrese Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska 2016, ktorý sa bude konať v hoteli Holiday Inn v Žiline v dňoch 12.5.-14.5.2016, bude tejto téme venovaný priestor počas tradičného TIME FOR RESIDENTS. Jeho súčasťou budú nielen konzultácie pre rezidentov a študentov lekárskych fakúlt so záujmom o všeobecné lekárstvo, ale aj informácie pre školiteľov z radov samotných všeobecných lekárov.

Blok TIME FOR RESIDENTS – raňajky s rezidentmi a školiteľmi sa uskutoční 13.5.2016 od 7.30 hod.

Mimo uvedeného času budú rezidentom aj školiteľom vo vyhradenom čase k dispozícii aj zástupcovia MZ SR a Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska, aby im zodpovedali na otázky v súvislosti s realizáciou rezidentského programu v praxi.

Autor: poly

Foto: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska