Minister zdravotníctva sa zaujímal o reformu všeobecného lekárstva

Tomáš Drucker etrend.skMinister zdravotníctva Tomáš Drucker prijal včera prezidentku Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska a hlavnú odborníčku Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecné lekárstvo Moniku Paluškovú.

Ako uviedla Monika Palušková, minister zdravotníctva sa zaujímal o priebeh reformy v odbore všeobecné lekárstvo. Hovorilo sa tiež o ďalších krokoch, ktoré majú viesť k zvýšeniu efektivity primárnej zdravotnej starostlivosti. Jednou z nosných tém stretnutia bola aj podrobná informácia o realizácii rezidentského programu a jeho reálnych dosahoch na doplnenie kritického nedostatku všeobecných lekárov v teréne. “Hovorili sme mimo iného o lekárskej službe prvej pomoci, ďalšom plánovanom rozširovaní kompetencií všeobecných lekárov, delegovaných odberoch aj vymedzení výkonov v primárnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti”, uviedla Monika Palušková. “Je dôležité, aby sme všeobecného lekára odbremenili od balastných činností, ktoré ho nielen zdržiavajú v diagnostike a kuratíve, ale výrazne zvyšujú jeho psychickú a časovú záťaž. Osobne považujem za veľmi dôležité, aby sme umožnili všeobecným lekárom pracovať tak, aby neboli denne atakovaní množstvom zbytočných výkonov, ktoré nemajú význam nielen pre pacienta, ale ani pre systém.”

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker postupne prizýva k rozhovorom predstaviteľov odborných spoločností, stavovských a záujmových združení, aby na základe získaných informácií optimalizoval procesy a zabezpečil zlepšenie fungovania slovenského zdravotníctva.

Autor: poly

Foto: etrend.sk