Univerzitná nemocnica Martin získa vyše 750 tisíc eur na modernizáciu

Milan kapusta, TASR

Minister zdravotníctva Viliam Čislák navštívil 5. júna 2015 Univerzitnú nemocnicu Martin, ktorá získala dostane 750 746  eur z rozpočtu kapitoly MZ SR.

Nemocnica využije finančné prostriedky na prestavbu operačných sál a časti oddelenia Urologickej kliniky, stavebné úpravy Jednotky intenzívnej starostlivosti a vytvorenie infekčných lôžok, na stavebné úpravy lôžkového oddelenia Kliniky pneumológie a ftizeológie, ako aj vybudovanie JIS, na vybudovanie parkovacích plôch pre pacientov a návštevníkov. Univerzitná nemocnica Martin je ďalším zdravotníckym zariadením v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré dostalo finančné prostriedky z rozpočtu kapitoly MZ SR na modernizáciu.

„Komfort pacientov je dôležitý. Ak sa kvalitná zdravotnícka starostlivosť poskytuje v kultivovanom prostredí, ak je zdravotnícky personál ústretový a príjemný, ak je nemocnica otvorená voči pacientom – je to určite dobré posolstvo, ktoré vysiela každé zdravotnícke zariadenie smerom k verejnosti. Preto majú finančné prostriedky na obnovu nemocníc svoj veľký význam, preto kapitálové výdavky odovzdáme nemocniciam, ktoré to najviac potrebujú,“ zdôraznil minister Viliam Čislák. V tomto prípade ide o najvýraznejšiu finančnú podporu takéhoto druhu pre štátne nemocnice za uplynulé obdobie. Zároveň je to však potrebný krok, aj s prihliadnutím na skutočnosť, že úroveň produktivity nemocníc na Slovensku výrazne ovplyvňuje ich infraštruktúra, ktorá je v niektorých prípadoch zastaraná (priemerný vek nemocničných budov na úrovni 42 rokov) a nevyhovujúce je aj logistické usporiadanie. To všetko sú faktory, ktoré môžu v nemocniciach ovplyvňovať aj ďalšie, nadväzujúce problémy.

Riaditeľ Univerzitnej nemocnice v Martine  Dušan Krkoška finančnú pomoc MZ SR uvítal. „V ostatnom čase sme investovali najmä do modernizácie zdravotníckych prístrojov. Táto finančná injekcia nám pokryje náklady na realizáciu viacerých aktuálnych investičných projektov nemocnice a zvýši kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ uviedol. Aj riaditelia nemocníc, ktorí už finančné prostriedky dostali, zhodne konštatujú, že táto podpora im pomôže vo veľkej miere zlepšiť podmienky na pracoviskách, kde sa priamo zvýši úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti a v neposlednom rade aj komfort pacientov a návštevníkov ich nemocníc. Jedným z ťažiskových zámerov ministerstva zdravotníctva je podpora ozdravného programu vo fakultných a univerzitných nemocniciach, podpora efektivity a kvality, pričom obnova budov, ktoré už majú svoju históriu, do tohto zámeru jednoznačne patrí.

Finančnú podporu z rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR už tento rok získali: 

  • Fakultná nemocnica Trenčín (583 560 eur na prístrojové vybavenie rádiodiagnostického oddelenia a  585 000 eur  na rekonštrukčné práce);
  • Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica (1 327 800 eur  na renováciu asfaltových povrchov a parkovacích miest v areáli nemocnice, na rekonštrukciu a nevyhnutnú údržbu podlaží dvoch monoblokov, na údržbu a rekonštrukciu priestorov polikliniky a rekonštrukciu výťahu);
  • Fakultná nemocnica Trnava (1 789 387 eur na rekonštrukcie  vonkajších a vnútorných priestorov viacerých kliník, na  vybudovanie  výťahov,  dobudovanie parkoviska  a nákup moderných nemocničných lôžok);
  • Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica (804 000 eur na opravu čakární a ambulantného traktu). 

Okrem toho, priamo z rozpočtu kapitoly Ministerstva financií SR boli v roku 2014 pridelené financie na rekonštrukčné práce v Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina (590 000 eur) a vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana Prešov (350 000 eur).

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Foto: TASR