Národný program Zdravé komunity je v Európe výnimočný

Trousse à pharmacie militaire

Práca asistentov osvety zdravia je vzorom aj pre ostatné krajiny pri práci so segregovanými Rómami, Ministerstvo zdravotníctva SR zvažuje, aby sa z asistentov osvety zdravia stala riadna profesia.

To sú hlavné závery piatkovej konferencie s názvom Zlepšovanie zdravia znevýhodnených skupín, ktorú v Poprade zorganizovala Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín spolu s Ministerstvom zdravotníctva SR a Kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku. „Podujatie bolo zaujímavé, má zmysel, keď sa môžeme spoločne na jednom mieste rozprávať a zároveň prezentovať naše výsledky aj zahraničným partnerom,“ zhodnotil Richard Koky, predseda Riadiaceho výboru Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín. Najviac ho zaujalo úvodné vystúpenie Ivana Poprockého z Inštitútu zdravotnej politiky Ministerstva zdravotníctva SR. “Potešilo ma, keď povedal, že profesia asistentov by mala byť súčasťou štátneho systému,”uviedol Koky. 

Primárka oddelenia Šrobárovho ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci Martina Miškovská zdôraznila, že u nich 80 percent detských pacientov tvoria deti z rómskych komunít. „Vždy musíme vyšetriť všetkých ľudí, ktorí prišli do kontaktu s pacientom, pri podozrení z nákazy sú potrebné aspoň tri návštevy lekára,“ vysvetlila Miškovská. Podľa jej slov preto sú veľmi dôležití asistenti osvety zdravia, ktorí pomáhajú lekárom nielen s identifikovaním ohniska nákazy, ale aj dohliadnutím na dodržanie liečby.

Projekt asistentov osvety zdravia prebieha aj v zahraničí. Nikde však nedosiahol rozmery, výkonnosť a efektivitu ako v prípade projektu Zdravé komunity. „Gratulujem, že ste dosiahli mimoriadne vysokú úroveň spolupráce s Rómami, samosprávou a najmä vládnym partnerom,“ ocenila Zdravé komunity Éva Déak z Partners Hungary Foundation (Maďarsko).

Odbornú diskusiu o skúsenostiach z terénu s asistentmi osvety zdravia a koordinátormi moderoval antropológ Slovenskej akadémie vied Tomáš Hrustič. Participácii rómskych komunít na správe vecí verejných sa venuje dlhodobo, v minulosti žil niekoľko mesiacov v osade v Jarovniciach. „Potvrdzuje sa, že v takýchto programoch je výhodné zamestnať ľudí priamo z ich lokalít a dbať na ich vzdelávanie. Zdravé komunity je program, ktorý na Slovensku nemá obdobu,“ doplnil na záver Hrustič.

Na konferencii vystúpili okrem iných aj Ľubomíra Slušná – Franz, prezidentka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Michal Kubo, riaditeľ neziskovej organizácie Zdravé komunity, Monika Palušková, prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska, Darina Sedláková, riaditeľka Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, Peter Marko, lekár z Veľkej Lomnice a antropológ Andrej Belák z Lekárskej fakulty UPJŠ.

Zo zahraničia prijali pozvanie Paul van Hoof, riaditeľ pre Európske vládne náležitosti Glaxo Smith Kline, Vanya Ivanova z organizácie National Network of the Health mediators (Bulharsko) a Arina Ciuncan z Asociatia OvidiuRo (Rumunsko).

Zdroj: Zdravé komunity, n.o.

Foto: fotolia.com