ÚVZ SR: Väčšina chránených dielní má vhodné podmienky pre postihnutých

Architectural barrierPracovné podmienky 1 271 zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou skontrolovali v priebehu roku 2013 úrady verejného zdravotníctva v rámci štátneho zdravotného dozoru na území celého Slovenska. V chránených dielňach a na chránených pracoviskách urobili u zamestnávateľov počas celého roku 360 kontrol. Ako hovorí správa Odboru preventívneho pracovného lekárstva Úradu verejného zdravotníctva SR, zamestnanci chránených dielní a chránených pracovísk vykonávali jednoduché manuálne činnosti bez fyzickej záťaže a priamej expozície rizikovým faktorom pracovného prostredia, najmä práce výrobného charakteru (napr. montážne práce, viazanie kníh, výroba suvenírov, darčekových a reklamných premetov), práce v oblasti služieb (napr. masérske služby, kadernícke služby, šitie odevov) a administratívne práce.

Zamestnávatelia prispôsobovali pracovné podmienky charakteru zdravotného postihnutia zamestnancov, zabezpečovali na pracoviskách podmienky v súlade s ergonomickými, fyziologickými a psychologickými požiadavkami práce – vytvorili vhodné pracovné podmienky zodpovedajúce ich zdravotnému stavu (napr. bezbariérový prístup na pracovisko, zriadili oddychové miestnosti, zabezpečili vhodné ergonomické sedadlá, vyhovujúce zariadenia na osobnú hygienu) a dodržiavali osobitný režim práce (napr. skrátený pracovný čas, individuálne tempo práce, individuálne prestávky počas práce).

Napriek tomu však regionálne úrady verejného zdravotníctva zistili aj niektoré nedostatky u šiestich zamestnávateľov v štyroch krajoch (Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Žilinský kraj). V ostatných krajoch kontroly nedostatky nezistili.

Autor: ok

Foto: Fotolia