Zdravie, hygiena a prevencia sú v rómskych osadách rozhodujúce

TASR

Minister zdravotníctva Viliam Čislák navštívil  11. mája 2015 tri lokality na východe Slovenska obývané Rómami – Jánovce, Letanovce a Markušovce. „Ministerstvo zdravotníctva považuje za dôležité, aby bola základná zdravotná starostlivosť dostupná pre všetkých občanov Slovenskej republiky. Dobrý zdravotný stav obyvateľov  marginalizovaných rómskych komunít je takpovediac ťažiskovou úlohou dňa, a to aj s prihliadnutím na úspešnú integráciu komunít v spoločnosti“, zdôraznil minister zdravotníctva.

Minister zdravotníctva sa stretol so starostami aj  rómskymi asistentmi osvety zdravia, ktorí sa dlhodobo venujú prevencii v segregovaných komunitách a sú dôležitými pomocníkmi zdravotníckych pracovníkov aj lekárov v tomto prostredí. “Úroveň zdravotného stavu obyvateľov i celková kvalita verejného zdravia v segregovaných rómskych lokalitách výrazne ovplyvňuje spolužitie Rómov s majoritou. Rómovia z lokalít, v ktorých  je minimalizovaný výskyt ochorení, kde je prístup k pitnej vode a fungujú základné hygienické návyky, majú aj väčšie šance uspieť pri hľadaní práce. Sme veľmi radi, že minister zdravotníctva prejavil záujem a  osobne prišiel do týchto lokalít“, konštatoval Richard Koky z neziskovej organizácie Zdravé komunity.

V roku 2012 sa Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Asociácia terénnych zdravotných asistentov a Slovenská spoločnosť všeobecných lekárov pre dospelých spojili do záujmového združenia právnických osôb pod názvom Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS), jej činnosť podporili aj rezorty vnútra, financií a práce. Následne vznikol pilotný model, ktorý sa zameriava na zlepšenie zdravia obyvateľov komunít. Ministerstvo zdravotníctva a PPZZS založili neziskovú organizáciu Zdravé komunity a činnosť terénnych zdravotníkov je financovaná z nevyčerpaných zdrojov operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

V programe Zdravé komunity dnes pracuje 208 asistentov osvety zdravia v 194 lokalitách v Banskobystrickom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Podľa Atlasu rómskych komunít 2013, ktorý vlani zverejnilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ide o lokality, kde žijú najpočetnejšie komunity Rómov. Segregované rómske komunity sú neraz vzdialené od obce až deväťsto metrov, výraznými zdravotnými rizikami v rómskych osadách sú napr. uhryznutia hlodavcami, premnožený výskyt švábov, ploštíc, ovčie kiahne a žltačka typu A. Príčinou sú zlé hygienické podmienky, nízka úroveň vzdelania aj obmedzený  prístup k pitnej vode.

Projekt Zdravé komunity zahŕňa vyše 230-tisíc Rómov a jeho cieľom je integrácia marginalizovaných rómskych komunít do spoločnosti. 

 Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Foto: TASR