V každej štátnej nemocnici funguje antikorupčná linka

Recht Unrecht Prozess Justiz Justitia - Part 1

Občania môžu prípady podozrenia z korupcie v zdravotníctve nahlásiť okrem antikorupčnej linky Ministerstva zdravotníctva SR aj v každej fakultnej a univerzitnej nemocnici. Ako avizoval minister zdravotníctva Viliam Čislák, od tohto týždňa fungujú v každej nemocnici v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR protikorupčné linky v podobe e-mailovej adresy. Ide o jedno z opatrení v rámci Ozdravného plánu nemocníc, ktoré sa týkajú bezprostredne pacientov.

„Som presvedčený, že v našich nemocniciach pracujú výborní lekári a sestry, ak sa však stane prípad, že pacient má podozrenie na neprofesionálny prístup alebo korupčné správanie, dávame priestor na podnety. Je to ďalšia z možností ako vniesť transparentnosť, zlepšiť dôveru a profesionálne prostredie v našich zariadeniach,“ zdôraznil minister zdravotníctva Viliam Čislák.

Podnety je možné nahlásiť v nemocniciach aj listom, osobne a telefonicky na štandardných adresách. Viacročné skúsenosti MZ SR však naznačujú, že občania využívajú možnosť oznámiť trestný čin korupcie predovšetkým prostredníctvom mailovej korešpondencie. Na ministerstve zdravotníctva funguje od 1. novembra 2011 e-mailová schránka pre občanov korupcia@health.gov.sk pre nahlasovanie podozrení z korupcie.

Prvou štátnou nemocnicou na Slovensku, v ktorej antikorupčná linka začala od 1. júna 2015 fungovať, je Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach – korupcia@unlp.sk. Okrem UNLP sa pacienti môžu obrátiť aj na ďalšie nemocnice:  

Univerzitná nemocnica Bratislava – korupcia@unb.sk

Univerzitná nemocnica Martin – korupcia@unm.sk

Fakultná nemocnica s poliklinikou Prešov – korupcia@fnsppresov.sk

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica – korupcia@nspbb.sk

Fakultná nemocnica Trenčín – korupcia@fntn.sk

Fakultná nemocnica Trnava – korupcia@fntt.sk

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina – korupcia@fnspza.sk

Fakultná nemocnica Nitra – korupcia@fnnitra.sk

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky – korupcia@nspnz.sk

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava – korupcia@dfnsp.sk

Detská fakultná nemocnica Košice – korupcia@dfnkosice.sk

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica – korupcia@dfnbb.sk

Zdroj. Ministerstvo zdravotníctva SR

Foto: fotolia.com